2020. feb 10.

Behajthatatlan követelések áfája, azaz az utólagos adóalap-csökkentés lehetősége 2020-tól

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Behajthatatlan követelések áfája, azaz az utólagos adóalap-csökkentés lehetősége 2020-tól

2020. január elsejétől hatályos az utólagos adóalap-csökkentés lehetősége az Áfa törvényben, erről már sokat, sokszor lehetett hallani, olvasni.

Érdemes azonban a feltételekről és a részletekről is beszélni, ezeket foglaljuk össze.

 photo-1509937528035-ad76254b0356.jpg

Mivel a fogalom és a lehetőség elsősorban a könyvelő szakmát érinti a leginkább, talán érdemes azzal kezdeni, hogy az Áfa törvény szerinti behajthatatlanság nem egyezik meg teljes mértékben a Számviteli törvény szerinti behajthatatlan követelés fogalmával. (ld. cikk vége)

Legfontosabb azonban a követelések visszaigénylésével kapcsolatos gyakorlati kérdéseknek a megválaszolása, ki és hogyan élhet az Áfa törvényben található lehetőséggel.

Természetesen azon értékesítők vagy szolgáltatásnyújtók, akik az általuk végzett értékesítésről, szolgáltatásnyújtásról a számlát a törvényi előírásoknak megfelelően kiállították, azonban azok ellenértékéhez nem jutottak hozzá, mert partnerük a számlát nem, vagy nem teljes egészében egyenlítette ki.

Nekik lehetőségük van önellenőrzés keretében, de számlahelyesbítés nélkül az xx65A-06 lap, a behajthatatlan követelés elszámolásával összefüggő nyilatkozatok kitöltése révén ezen áfa összegek visszaigénylésére.

A bevallási nyomtatvány része ez a lap, amelyben nyilatkozni kell az alábbiakról:

 • 1) a behajthatatlan követelésként történő elszámolás okáról,
 • 2) az érintett ügyletről kiállított számla sorszámáról,
 • 3) az adóalap-csökkentés összegéről,
 • 4) a termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő nevéről, adószámáról, valamint
 • 5) arról hogy az ügylet ellenértéke más módon nem térült meg számára.

 

A hármas pont okán fontos megjegyezni, hogy amennyiben nem adóalany vevő partnerről van szó, behajthatatlan követelés jogcímén az adóalap nem csökkenthető.

Kizárólag a 2015. december 31-ét követő teljesítési időpontú ügyleteknél alkalmazható, illetve fontos, hogy a behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték egészének vagy részének adót nem tartalmazó részével az adó alapja akkor csökkenthető, ha a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke megtérítésének esedékessége óta legalább egy év eltelt.

Végül nézzük még a vonatkozó jogszabályhely pontos tartalmát:

(Áfa tv. 77. § (7)-(10) bekezdése:

 • az adóalany és a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője független felek,
 • az adóalany a termék beszerzőjét, szolgáltatás igénybevevőjéta jogszabályban meghatározottak szerint előzetesen írásban értesíti, kivéve, ha a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője jogutód nélkül megszűnt,
 • az adóalanynem áll csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt a behajthatatlan követeléssel érintett bevallás benyújtásának időpontjában,
 • a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője nem áll csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában,
 • a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője nem szerepel a nagy összegű adóhiánnyal vagy a nagy összegű adótartozással rendelkezők adóhatóság holnapjáról lekérdezhető adatbázisábana behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában és az azt megelőző egy évben,
 • a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószámaa behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában nincs törölve,
 • az állami adó- és vámhatóság a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjáig nem adott tájékoztatást az adóalany részére a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adókötelezettsége teljesítésének megkerüléséről,
 • a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke megtérítésének esedékessége ótalegalább egy év eltelt, és
 • a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke más módon nem térült vagy térül meg.

0003.jpgAmennyiben Ön is szívesen lenne hozzáértő a témában,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

02m.jpg

Szólj hozzá