2020. máj 27.

Pénzmosási törvény módosulása - III. rész

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Pénzmosási törvény módosulása - III. rész

Ebben a részben a pénzmosási törvény alapján elkészítendő belső szabályzattal, a szabályzathoz tartozó nyilvántartási kötelezettségekkel fogunk foglalkozni.

 pexels-photo-733856.jpeg

Belső szabályzat készítési kötelezettség:

A PMT törvény 65 §. (1) bekezdése kötelezően előírja a szolgáltatók számára a belső szabályzat készítési kötelezettséget, illetve a törvény módosításának alkalmával, annak átdolgozását.

 • A könyvelői, adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói valamint könyvvizsgálók esetében ( a továbbiakban szolgáltatók) 90. napon belül kell a szabályzatukat átdolgozni. Azok a szolgáltatók, akik a hatályba lépést követően alakultak, azok számára a szabályzat készítési kötelezettség 45 napon belül kell, hogy megtörténjen. Jóváhagyás céljából e-papír formájában, a szabályzat csatolásával kell beküldeni a PEI iroda részére, amely az alábbi linken elérhető.  A jóváhagyás illeték mentes.

https://epapir.gov.hu/Témacsoport/Pénzmosás/Címzett/NAV/KözpontiIrányítás/Belső Szabályzat jóváhagyása iránti kérelem.

 • Azon szolgáltatók esetében, akik részére a szabályzatot valamelyik felügyeleti szerv elkészíti, annak csak az általuk elkészített szabályzatot kell hatályba helyezni. Ezeket a szabályzatokat nem kell a PEI iroda részére megküldeni.

Amikor a szabályzat módosításra kerül, a törvényi változások kapcsán, abban az esetben, csak a saját szabályzat átdolgozására kerül sor, ebben az esetben benyújtási, illetve tájékoztatási kötelezettség sem terheli a szolgáltatókat.

 • A székhelyszolgáltatókra a speciális szabályok vonatkoznak: a székhelyszolgáltató a tevékenység végzésére irányuló szándékát köteles írásban bejelenteni a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodának, és csak ezután folytathatja tevékenységét.

 A bejelentés illetékköteles. 3000.- Ft.

A jelenlegi módosítás 2020. január 10.-én lépett hatályba, az átdolgozást április 9.-ig kellett végrehajtani.

Tényleges tulajdonosi információk központi nyilvántartásának előírásai:

A Pmt. 25. §-ának módosult, illetve újonnan beépült (1) és (1a) bekezdése értelmében

 • a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél köteles a tényleges tulajdonosára vonatkozó, a 9. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat az adatok tárolása céljából létrehozott központi nyilvántartásnál bejelentenilegkésőbb tevékenységének megkezdését követő 5 munkanapon belül, ezt követően pedig a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változást követő 5 munkanapon belül;
 • szolgáltató és a felügyeletet ellátó szerv köteles bejelentést tenni a központi nyilvántartást vezető hatóságnak, ha eltérést észlel a központi nyilvántartásban található és a rendelkezésére álló tényleges tulajdonosi információk között. A nyilvántartást vezető hatóság a bejelentés tartalmának mérlegelését követően a bejelentés beérkezésétől számított 15 napon belül a központi nyilvántartásban szereplő adatot javítja, vagy helyben hagyja
 • a felügyeletet ellátó szerv a törvényben foglalt kötelezettségei ellátása érdekében korlátlan hozzáférési jogot kapa központi nyilvántartáshoz, míg a szolgáltató továbbra is a törvény 7-12. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtása érdekében jogosult közvetlen hozzáféréssel adatot igényelni a központi nyilvántartásból.

Előzőekkel párhuzamosan a Pmt. 9. § (2a) bekezdése előírja, hogy az üzleti kapcsolat létesítésekor az ügyfél köteles a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatoknak a 25. § (1) bekezdés szerinti központi nyilvántartás számára történő továbbítását okirattal igazolni.

A nyilvántartások 2020. december 1-i létrehozása mellett a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatok, valamint a bankszámla- és széfszolgáltatási adatok első feltöltésére 2021. március 1-i határidőt állapít meg a Pmt 80. § (5) bekezdése.

Összefoglalva a módosításokat az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

 • Belső szabályzat módosítása, aktualizálása ( benyújtás nélkül)
 • A törvény hatálya alá került új szolgáltatók
 • Kockázati besorolási rendszer dokumentálása
 • Kiemelt közszereplők változása
 • Tényleges tulajdonosi adatbázis létrehozása
 • Egységes azonosítási rendszer létrehozása

A következő mellékletben segítséget szeretnénk adni, a saját nyilvántartás, és kockázati besorolás egy lehetséges változatára.

Természetesen a  belső szabályzat mellékleteként használatos azonosítási adatlapokat nem tesszük közzé.

1.PNG2.PNG

3.PNG

 

 

fb_frissitett_tavolleti_kepzes_0428.png

Szólj hozzá