2020. dec 16.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) adózásáról 3. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) adózásáról 3. rész

A családi mezőgazdasági társaság egy új jogintézmény. Ezek a vállalkozások kinőtték a helyi termelés kereteit és országos, sőt nemzetközi szinten is mérhető üzemmé fejlődtek.

pexels-photo-5081388.jpeg

A családi mezőgazdasági társasági jogállás nem érinti e szervezetek adózását, melyek továbbra is alanyai a társasági adónak vagy – választásuk szerint – a kisadózó vállalkozások tételes adójára vagy a kisvállalati adóra vonatkozó előírások szerint fizetnek adót. Természetesen e vállalkozásoknak is alkalmazniuk kell az általános forgalmi adóról, a helyi adóról és más adózásról, társadalombiztosításról rendelkező törvény előírásait is.

A földhasználat valamely érvényes jogcímen olyan családi mezőgazdasági társaság javára is átengedhető, amelyben a földtulajdonos tag. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerint a földnek haszonbérlet, szívességi földhasználat, erdőgazdálkodási haszonbérlet jogcímen megszerzett használati jogosultsága azt eredetileg átengedő fél hozzájárulásával szívességi földhasználat jogcímen továbbengedhető olyan családi mezőgazdasági társaság részére, amelyben a továbbengedő fél tag. A továbbengedés nem érinti a használati jogosultság eredeti átengedőjével szemben fennálló kötelezettségeket.

A családi mezőgazdasági társaságok fejlődését segíti az az előírás, hogy a társas vállalkozás tagjai mentesülhetnek a személyi jövedelemadó alól a termőföld használati jogosultságának, valamint a mezőgazdasági támogatás átengedése, továbbá a termőföld-vásárlással kapcsolatos jelzáloghitel törlesztése címén, legfeljebb 50 millió forintig. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. melléklete szerint egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes támogatásként, termőföld vásárlásához, feltéve, hogy a termőföldet mező- erdőgazdasági hasznosítás céljára legalább 15 évig ingyenesen a társas vállalkozás használatába adja, azzal, hogy a társas vállalkozás által a tagjainak juttatott adómentes összegek több tagnak történő juttatás esetén sem haladhatják meg az adóévben összesítve az 50 millió forintot. Amennyiben a társas vállalkozás által a tagjának, tagjainak juttatott adómentes összegek az említett értékhatárt meghaladják, a meghaladó részt – több juttatásban részesülő tag esetében a juttatások értékének arányában – a magánszemély által a tárgyév utolsó napján megszerzett olyan egyéb jövedelemként kell figyelembe venni, amelyet adóelőleg fizetési kötelezettség nem terhel.

A társas vállalkozás tagja által a  törvényben nevesített jogcímeken (például a termőföld használatának átengedése, a  társas vállalkozás által átengedett költség fedezetére vagy fejlesztési célra adott támogatásnak nem minősülő mezőgazdasági támogatás) a  tagoknak jutatott összegek után nem keletkezik adókötelezettség. A  különböző jogcímeken a  tagoknak adómentesen átadott tételek összértéke az  adóévben nem haladhatja meg az  50 millió forintot. Az  értékhatárt meghaladóan juttatott összeget a  magánszemély egyéb jövedelmének kell tekinteni, azonban – az általános szabályoktól eltérően – a jövedelem után adóelőleget nem kell fizetni.

A családi mezőgazdasági társaság (CSMT) tagjai számára – ugyanúgy, mint az őstermelők családi gazdaságainak – a termőföld-adásvételeknél és –haszonbérleteknél kedvező elővásárlási, illetve előhaszonbérleti lehetőség biztosított. A földelővásárlásra jogosultak, illetve az elő-haszonbérletre jogosultak sorendjében az első helyen tehát a családi mezőgazdasági társaság tagja vagy őstermelők családi gazdaságának tagja áll.

 

 

Sorozatunk korábbi részei:

 https://perfekt.blog.hu/2020/12/07/a_csaladi_gazdasagokrol

 https://perfekt.blog.hu/2020/12/09/a_csaladi_gazdasagok_adozasa_1_resz

https://perfekt.blog.hu/2020/12/14/ostermelok_csaladi_gazdasaganak_ocsg_adozasa_2_resz

 

 

 

Amennyiben Ön is szeretne szakképesítést szerezni,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

 

Szólj hozzá