2021. ápr 28.

Elengedett bérleti díjak áfa vonzata

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Elengedett bérleti díjak áfa vonzata

A veszélyhelyzet idejére nagyon sok vállalkozás bérleti díj  mentességet kapott.

Igen sok kérdés merült fel, arra vonatkozóan, hogy  ebben az időszakban keletkezik-e áfa  kötelezettség?

businesswomen-working-project-together_23-2148826492.jpg

Az ingatlan értékesítés ( néhány kivételtől eltekintve) és a bérbeadás a 2007. évi CXXVII. törvény   88 § a alapján az értékesítő és a  bérbeadó választásától függően adókötelessé tehető.

Amennyiben a vállalkozás nem élt az adókötelessé tétellel, akkor a bérbeadás adómentes tevékenységbe tarozik, így az e tevékenységhez kapcsolódó beszerzések tekintetében sem élhet áfa levonási lehetőségével.

A kérdés úgy merül fel, hogy mit kell tenni abban az esetben, ha a gazdasági társaság élt az adókötelessé tétel lehetőségével, és a veszélyhelyzet időszakára elengedi a bérleti díjat.

Az 52/2021.(II.9) Kormányrendelet alapján nem követelhető bérleti díj, február, március, április május, június hónapokra.

„2. § (1) A bérbeadó a bérleti díj 2021. február, március, április, május és június hónapokra eső részét nem követelheti a bérlőtől

  1. a) az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint
  2. b) az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság

tulajdonában lévő - (2) bekezdés szerinti - helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján.

Ezzel mindjárt két kérdés merül fel:

  • Mint ingyenesen nyújtott szolgáltatás keletkezik-e áfa fizetési kötelezettség?
  • Élhet-e a társaság adólevonási jogával, amennyiben adókötelessé tette a bérbeadást?

Az első kérdés megválaszolásánál rögtön azt kell megvizsgálni, hogy a bérleti díjak számlázásra kerültek-e, hiszen akkor meg nem fizetett bérleti díjról beszélünk. Ebben az esetbe tartozás elengedésről van szó, és a számvitelben is így kell kezelni.

Viszont amennyiben nem kerül leszámlázásra a bérleti díj, akkor ingyenesen nyújtott szolgáltatásnak minősül.

Adóztatás kérdésében természetesen az Áfa tv. 14 §, át kell figyelembe venni.

  1. 14.§ (1) Ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás [2. § a) pontja] az is, ha az adóalany a terméket vállalkozásából időlegesen kivonva, azt saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére ingyenesen használja, illetőleg azt másnak ingyenesen használatba adja, feltéve, hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg.

(2) *  Szintén ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás, ha az adóalany saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére másnak ingyenesen nyújt szolgáltatást, feltéve, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg. * 

E paragrafus alapján megállapítható, hogy a  vállalkozás célja továbbra is az, hogy a szóban forgó ingatlant bérbe adja, és ezt a célt nem befolyásolja az sem, hogy a veszélyhelyzet miatt most kénytelen /vagy köteles bérleti díj követelése nélkül megtenni.  Így  ez a szolgáltatás nem tekinthető a vállalkozástól idegen célok elérésére nyújtott szolgáltatásnak. A fenti levezetésből megállapítható, hogy ezen feltételek teljesülése esetén nem keletkeztet a vállalkozásnál fizetendő áfát, valamint az adólevonási jogot is gyakorolni lehet.

 

 

 

 

Szólj hozzá