2021. aug 02.

Számviteli beszámoló passzív státuszban

írta: Dr. Sztanó Imre
Számviteli beszámoló passzív státuszban

A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendeletet módosította az igazságügyi miniszter 5/2021. (VII. 30.) IM rendelete. (Megjelent a Magyar Közlöny 2021. évi 145. számában)
pexels-photo-7654591.jpeg

A cégnek a számviteli törvény rendelkezései alapján összeállított beszámolót, a független könyvvizsgálói jelentést, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és az elektronikus űrlapot a személyre szabott ügyintézési felület útján kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni. A beszámoló beküldésekor a beküldő személy az elektronikus űrlap benyújtásával nyilatkozik arról, hogy az elektronikus űrlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint hogy az elektronikus űrlaphoz csatolt beszámolóban szereplő adatok az elfogadott beszámoló adattartalmával egyezőek.

A céginformációs szolgálat a megküldött beszámoló ingyenes megismerését (betekintést) az e-beszamolo.im.gov.hu honlapon biztosítja. A honlapon a cég mérlege, eredménykimutatása, kiegészítő melléklete, könyvvizsgálói jelentése, adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozata ismerhető meg. A honlap biztosítja a beszámoló mellett csatoltan megküldött elektronikus űrlap megismerhetőségét is.

A cég kérelmére a már közzétett beszámoló – két eset kivétellel - a céginformációs szolgálat honlapjáról nem távolítható el:

  • Ha nem a legfőbb szerv által elfogadott beszámoló került benyújtásra és közzétételre, a cég erről szóló nyilatkozata alapján a céginformációs szolgálat a beszámolót passzív státuszba helyezi, és a megküldött beszámolót közzéteszi.

 Ha a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó jogszabályi rendelkezések lehetővé teszik, hogy a jogi személy döntéshozó szervének hatáskörbe tartozó ügyekben - ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést is - a jogi személy ügyvezetése döntsön, és e döntéseknek a jogi személy döntéshozó szerve általi utólagos felülvizsgálatát vagy jóváhagyását jogszabály lehetővé teszi, a cég erről szóló nyilatkozata alapján a céginformációs szolgálat az ügyvezetés által elfogadott és korábban közzétett számviteli törvény szerinti beszámolót passzív státuszba helyezi, és a megküldött beszámolót közzéteszi. A céginformációs szolgálat az ismételt közzététel lehetőségét a beszámoló benyújtását követő egy éven belül, és kizárólag egy alkalommal biztosítja. Ha a céginformációs szolgálat a beszámolót passzív státuszba helyezi, feltünteti az utólagos közzététel napját és a változás tényét is. A passzív státuszú beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján továbbra is megismerhető marad. A változás tényéről a céginformációs szolgálat elektronikus értesítést küld a beszámolót benyújtó személy ügyfélkapus tárhelyére, valamint az állami adó- és vámhatóságnak.

  • Ha a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég által kibocsátott független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról rendelkezik, a céginformációs szolgálat a cég kérelmére a független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról szóló nyilatkozatot és az ismételt független könyvvizsgálói jelentést közzéteszi. A kérelemhez mellékelni kell a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról szóló határozatát.

Az új (módosított) rendelkezéseket a 2020. március 11. után elfogadott számviteli törvény szerinti beszámolóra kell alkalmazni, feltéve, hogy a rendeletben meghatározott határidő még nem telt el, és a cég még nem kérte a számviteli beszámoló passzív státuszba helyezését.

 honlap_banner31.jpg

Szólj hozzá