2021. aug 04.

A vagyonvesztés rendezésének 10 lehetséges módszere - VI. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A vagyonvesztés rendezésének 10 lehetséges módszere - VI. rész

A jegyzett tőke leszállítása

Ha a saját tőke/ jegyzett tőke aránya nem megfelelő, lehetséges a jegyzett tőke leszállítása a tőketartalék vagy az eredménytartalék javára. Természetesen az adott társasági formára előírt összeg alá nem csökkenthető a jegyzett tőke nagysága. Ebből következően, ha a társaság jegyzett tőkéje a minimális összegű, úgy ez a megoldás nem alkalmazható. Amennyiben a saját tőke negatív, ez a megoldás nem segít, mert a saját tőke így is negatív összegű lesz.

young-employees-sitting-office-table-using-laptop-team-work-brainstorming-meeting-concept_146671-15624.jpg

Itt fel kell hívni a figyelmet az un. feltételes tőkeleszállításra is. Az a feltételes tőkeleszállítás, amikor is a leszállítás feltétele az azzal egyidejű tőkeemelés. Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:202.§ (4) szerint a társaság akkor határozhat a törzstőkének a törvényben meghatározott minimális összege alá történő leszállításáról, ha a törzstőke leszállításával egyidejűleg elhatározott törzstőkeemelés megtörténik, és így a törzstőke legalább a törzstőkének a törvényben meghatározott minimális összegét eléri. Ez alapján tehát van lehetőség a törzstőke leszállítására (3 000 000 Ft alá), ha a tagok egyidejűleg döntenek a tőkeemelésről is, úgy, hogy annak eredményeként a törzstőke mértéke ismét eléri a minimálisan előírt összeget.

3:308. § (3)  bekezdése a részvénytársaságokra hasonló szabályt fogalmaz meg: A társaság akkor határozhat az alaptőkének a törvényben meghatározott minimális összege alá történő leszállításáról, ha az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott alaptőke-emelés megtörténik, és így az alaptőke legalább az alaptőkének a törvényben meghatározott minimális összegét eléri.

A tulajdonosi döntés alapján a jegyzett tőke leszállítását a cégbírósági bejegyzéssel egyidejűlg kell a könyvekben rögzíteni.

 

szisblog.PNG

honlap_banner31.jpg

Szólj hozzá