2021. sze 09.

Közbeszerzési jogszabályváltozás! 2021. szeptember 1-jétől módosultak az építési beruházások részletes szabályairól szóló végrehajtási rendelet előírásai

írta: Dr. Kothencz Éva
Közbeszerzési jogszabályváltozás! 2021. szeptember 1-jétől módosultak az építési beruházások részletes szabályairól szóló végrehajtási rendelet előírásai

A Magyar Közlöny 2021. évi 155. számában, 2021 augusztus 18-án jelen meg az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módosító rendelet). A Módosító rendelet 2021. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosítja az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épber.) egyes előírásait.

pexels-photo-5668850.jpeg

Az Épber. a közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló építési beruházások és az ezekhez kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások megvalósításának sajátos szabályait tartalmazza. Az Épber. Módosító rendelettel érintett legfontosabb változásai címszavakban az alábbiak.

Változtak a hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben nettó ötvenmillió forintot meghaladó összegű ellenszolgáltatást tartalmazó építési beruházásra kötött szerződések esetén a részszámlázási szabályok a kivitelezést végző vállalkozások javára. Így például az első részszámla kibocsátásának lehetősége a korábbi 25%-os teljesítés helyett 15%-ra csökkent. A hat hónapot meghaladó teljesítési időszakot felölelő, meghatározott értéket elérő építési beruházások esetén a benyújtható részszámlák száma is növekedett.

Egyértelművé vált a tervezővel kötött szerződések kapcsán, hogy azt az ajánlatkérőnek úgy kell megkötnie – korlátozva ezáltal az indokolatlan hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások lehetőségét szerzői jogra hivatkozással – hogy abban korlátlan és kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez a tervekkel kapcsolatosan.

A műszaki-szakmai alkalmasság körében előírható referenciák (korábbi teljesítések) tekintetében alapelvi követelmény, hogy az ajánlatkérő a referenciákra vonatkozó előírásait indokolt mértékben, az alkalmasság megítéléséhez ténylegesen szükséges mértékben tegye meg. Az Épber. eddig is tartalmazott előírást arra nézve, hogy az ajánlatkérőnek mit kell az adott beszerzés tárgyával egyenértékű referenciaként elfogadnia. A hatályos szabályok szerint ebben a körben, az egyenértékűség szempontjából az ajánlatkérő kizárólag az építmény jellegét tekintve hasonló műszaki tartalmú létesítményre vonatkozó korábbi építési beruházás megvalósítását várhatja el, azonban nem az építmény használatára/céljára nem tehet megkötést.

Előzőeken túl több ponton egyszerűsítésre, illetve pontosításra kerültek a kétlépcsős kifizetés szabályai az Épber 32/A.§-ában.

Az említett változások 2021. szeptember 1-jétől hatályosak.

Szólj hozzá