2021. okt 18.

Számviteli változások 2022. január 1-jétől

írta: Dr. Sztanó Imre
Számviteli változások 2022. január 1-jétől

A pénzügyi-számviteli szakemberek az őszi hónapokban már figyelik az adótörvények – bennük a számviteli előírások – várható változását. Most olyan változásokra irányítjuk a figyelmet, amelyeket az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény tartalmaz. (Megjelent a Magyar Közlöny 2021. évi 106. számában)
woman-with-contracts_1098-13650.jpg

Ezek a változások már ismertek, de az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvénnyel megállapított változásokat először a 2022. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni. /177. § (83) bekezdése/ Ugyanakkor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 177.§ (84) bekezdése szerint a megállapított változásokat a 2021. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehetett.

A számvitelt előírásokat érintő változásokat a 2021. évi LXIX. törvény X. fejezete tartalmazza (144-152.§), amelyek a következők: (hivatkozás a számviteli törvényre!)

 

25.§ (7)

a) és c) pontja

Pontosítja az immateriális javak tartalmát a know-how értelmezésével összefüggésben. Lényegébe a know-how szellemi terméken belüli átsorolására kerül sor a módosítás következtében.

32.§ (9)

A törvény módosítása lehetővé teszi, hogy sorozatgyártás (pl.: gépipari, építőipari beszállítók esetében) esetén ne kelljen kötelezően alkalmazni a  szerződés elszámolási egységére vonatkozó szabályokat. A szerződés elszámolási egységéhez kapcsolódó egyéb előírások kerültek így pontosításra. Ha a szerződés(ek) tárgya terméknek azonos munkafolyamattal, nagy tömegben, sorozatosan történő gyártására irányul, a  vállalkozó dönthet úgy, hogy nem alkalmazza az elszámolási egységre vonatkozó  előírást. Ez  esetben természetesen a  szerződés elszámolási egységéhez kapcsolódó egyéb előírások sem alkalmazhatóak.

33.§ (7)

A jogszabályi előíráson, szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások várható, még el nem számolt összege elszámolása változott, amennyiben a  vállalkozó bizonyítani tudja, hogy teljesíteni fogja a  támogatáshoz kapcsolódó feltételeket és valószínű, hogy a  támogatást meg fogja kapni. A módosítás az  összemérés elvének érvényesülése érdekében a  fejlesztési támogatások elszámolásánál is lehetővé teszi a támogatási bevételek időbeli elhatárolását, hasonlóan a működési célú támogatások elszámolásához.

44.§ (8)

A változás összefügg a 32.§ (9) bekezdésénél említett változással.

47.§ (2) e) pontja, (3) és (9)

A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi a vásárolt vételi opció díja, melynek elszámolása került pontosításra. Az opciós díj aktiválási szabályának pontosítása történt, azzal, hogy az opciós díj nem minden esetben kerülhet teljes egészében aktiválásra.

A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada. Az „ellenérték arányában” megjegyzés került törlésre. Az általános forgalmi adóról szóló törvény előírása szerint nem csak az  ellenérték arányában lehet megosztani az  előzetesen felszámított általános forgalmi adó levonható, illetve le nem vonható hányadát.

Az egyéb módszerekkel történő megosztás esetén sincs lehetőség a  bekerülési érték részének tekinteni az  általános forgalmi adó megosztott le nem vonható hányadát.

A bekerülési (beszerzési) érték meghatározásához pontosításra került, hogy a felmerülésig, a gazdasági esemény megtörténtéig (üzembe helyezésig, készletre vételig) kell a bizonylatok tartalmát figyelembe venni.

50.§ (6)

A lízingbe adó, illetve az eladó által kiállított helyesbítő számviteli bizonylat került pontosításra.

73.§ (1)

(2) a)-e) pontjai,

(3)

Pontosítás érdekében a „számla, nyugta” helyett a „számviteli bizonylat” került a törvény szövegébe. A helyesbítő számviteli bizonylatokra vonatkozó előírások pontosítják, hogy számviteli bizonylatnak nem csak a számla minősül.

156.§ 5) o) pontja

A módosítás a független könyvvizsgálói jelentés tartalmát egészíti ki, hogy azon vállalkozó pénzügyi kimutatásai, amelynek értékpapírjait az  Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák, megfelelnek az EU rendeletében foglalt előírásoknak. Erről a jelentésben nyilatkoznia kell a könyvvizsgálónak.

 

Forrás: Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény, valamint annak indoklása

Szólj hozzá