2022. jan 19.

Változás: 2022. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárok

írta: Dr. Kothencz Éva
Változás: 2022. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárok

2022. évi első, közbeszerzési témájú bejegyzésünket - évek óta követett gyakorlatunknak megfelelően - a közbeszerzési értékhatároknak szenteljük. Jelen írásunkban a 2022. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat.

 pexels-photo-5882684.jpeg

Az értékhatárok tekintetében nem történt változás, továbbra is a 2020. évben megismert értékhatárokkal dolgozunk.

 

A Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó uniós értékhatárokat, valamint a nemzeti értékhatárokat minden naptári év tekintetében a honlapján közzéteszi. A Közbeszerzési Hatóság Elnökének a 2022. január 1-jétől irányadó értékhatárokról szóló tájékoztatója 2021. december 20-án jelent meg a Közbeszerzési Hatóság www.kozbeszerzes.hu honlapján.

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján uniós és nemzeti értékhatárokat különböztetünk meg. Az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, míg a nemzeti értékhatárokat a hazai jogalkotó az éves költségvetési törvényben határozza meg. [Kbt. 15. § (2)-(3) bek.]

 

Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság kétévente vizsgálja felül, azaz főszabály szerint kétéves időszakra állapítja meg azokat, és szükség esetén hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban rögzített értékhatárokhoz. Tekintettel arra, hogy a legutóbbi felülvizsgálatra 2019. év október 30-án került sor, 2021. év végén – 2021. november 10-én – újabb két évre az alábbi uniós értékhatárok kerültek megállapításra.

 

 1. január 1-jétől irányadó uniós értékhatárok az alábbiak:

 

 1. Klasszikus ajánlatkérők esetén[1]

 

I.1. Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:

 • a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében (azaz a minisztériumok illetve a Kormány által kijelölt központi beszerző szervek), valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 140 000 euró, azaz 48 997 200 forint (v.ö. eddig 139 000 euró / 44 279 840 forint);
 • a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel: 215 000 euró, azaz 75 245 700 forint (v.ö. eddig 214 000 euró / 68 171 840 forint)
 • a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében (2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében) szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 750 000 euró, azaz 262 485 000 forint (v. ö. eddig: 238 920 000 forint).

 

I.2. Építési beruházás esetén 5 382 000 euró, azaz 1 883 592 360 forint (v.ö. eddig: 5 350 000 euró /

 1 704 296 000 forint)

 

I.3. Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:

 • a Kbt. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árura akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: : 140 000 euró, azaz 48 997 200 forint (v.ö. eddig 139 000 euró / 44 279 840 forint);

 

 • a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel: 215 000 euró, azaz 75 245 700 forint (v.ö. eddig 214 000 euró / 68 171 840 forint)

 

 1. A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatár[2]:

 

 1. 1. Árubeszerzés, valamint szolgáltatásmegrendelés esetén: 431 000 euró, azaz 150 841 380 forint; (v.ö. eddig:428 000 euró, azaz 136 343 680 forint);

II.2. Építési beruházás esetén: 5 382 000 euró, azaz 1 883 592 360 forint (v.ö. eddig: 5 350 000 euró /

 1 704 296 000 forint)

 

II.3. A Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra: 1.000.000,- euró, azaz

349 980 000 forint; (v.ö. eddig: 318 560 000  forint);

II.4. Tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: 431 000 euró, azaz 150 841 380 forint.(v.ö. eddig: 428 000 euró / 136 343 680 forint.

 

III. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor[3]:

 

 Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5 382 000 euró, azaz 1 883 592 360 forint (v.ö. eddig:

 5 350 000 euró /1 704 296 000 forint).

 

A továbbiakban a 2022-ben alkalmazandó nemzeti értékhatárokat ismertetjük.

 

A nemzeti értékhatárokat a mindenkori költségvetési törvényben kell meghatározni. Ennek megfelelően a 2022. évre irányadó nemzeti értékhatárok Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény a 74. §-ában kerültek megállapításra.

 

Az előző évhez képest a nemzeti értékhatárok nem változtak.

 

A 2022-ben irányadó értékhatárok az alábbiak.

 

 1. Klasszikus ajánlatkérők esetében:

 

- árubeszerzés esetében 15 000 000 forint;

- építési beruházás esetében 50 000 000 forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint;

 

 1. II. Közszolgáltatói szerződésekre esetén:

 

- árubeszerzés esetében 50 000 000 forint;

- építési beruházás esetében 100 000 000 forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében 50 000 000 forint;

 

III. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor:

 

Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:

 

- építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint;

- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint.

 

Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában:

 

- építési koncesszió esetében: 200 000 000 forint;

- szolgáltatási koncesszió esetében: 100 000 000 forint.

 

(Forrás: A Közbeszerzési Hatóság hivatkozott elnöki tájékoztatójában foglaltak felhasználásával)

 

 

[1] Lásd a 2019/1828/EU bizottsági rendeletet.

[2] Lásd a 2019/1829/EU bizottsági rendeletet.

[3] Lásd a 2019/1827/EU bizottsági rendeletet.

Szólj hozzá