2022. feb 21.

A hátrányos szerződésekből származó veszteségek és a céltartalékképzés

írta: Dr. Sztanó Imre
A hátrányos szerződésekből származó veszteségek és a céltartalékképzés

A számviteli törvény módosításából következően – a 2020. üzleti évtől kezdőden - a ténylegesen már megkötött, hátrányos szerződésekből származó jövőbeni veszteségekre is kötelező a céltartalék képzés. A szerződéseket kell minősíteni és megállapítani, hogy a veszteség biztosan bekövetkezik és a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélkül nem mondható fel. A céltartalékképzési kötelezettség kiterjesztésre került a szerződés elszámolási egységére is.

 successful-business-man-signing-documents-modern-office_158595-5384.jpg

A számviteli elszámolás módját egy modellpéldán keresztül mutatjuk be. Az „A” társaság 2020. február 1-jén hároméves keretszerződést kötött egy „Csodatermék” elnevezésű termék előállítására. A megkötött szerződés szerint az évenkénti teljesítés 5 400 tonna. A termék kialkudott nettó eladási ára 8 500 Ft/tonna. A szerződésben rögzítésre került: „Ha a társaság nem szállítja el a megrendelt mennyiséget, akkor a nem teljesített érték 7 %-át a megrendelő kártérítésként érvényesítheti.”

 

A teljesítéssel már 2020. évben is problémák merültek fel, ugyanis alapanyagbeszerzési gondok jelentkeztek, ennek hatására az előállítási költség 9 000 Ft/tonna összegre nőtt.

Ebből következően a veszteség összege 2020.évben 5 400 x (8 500 – 9 000) = 2 700 000 Ft

 

  1. évben újabb alapanyagár növekedést következett be, ez újabb 400 Ft/t veszteséget indukál, vagyis az előállítási költség 9 400 Ft/t lesz Veszteség 500 + 400 = 900 Ft/t. Értékesítés szerződés szerint: 2021. és 2022. évekre: 5 400 x 2 = 10 800 tonna. Ennek várható vesztesége: 10 800 x 900 = 9 720 000 Ft.

 

A szerződés nem teljesítése miatti kártérítés összege: 10 800 x 8 500 x 0,07 =

6 426 000 Ft, mely kisebb mint a teljesítés esetén realizált veszteség.

(91 800 000 – 101 520 000 = 9 720 000 Ft)

 

Mindezek alapján célszerű felmondani a szerződést, mert kisebb lesz a vesztség a nem teljesítést miatt, kedvezőbb a kártérítést választani. Ebben az esetben a várható veszteség összege 6 426 000 Ft. A várható veszteségre szükséges céltartalékot képezni 2020. évben egyéb ráfordításként. Majd a kártérítés kifizetésének évében elszámoljuk a tényleges kártérítést és feloldjuk a képzett céltartalékot.

 

 

 

 

 

Szólj hozzá