2022. ápr 05.

Ingyenes termékátadás és szolgáltatás számviteli és adókezelése 2022. évben

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Ingyenes termékátadás és szolgáltatás számviteli és adókezelése 2022. évben

Elsőként figyelembe kell venni hogy a hivatalos álláspont szerint az ingyenes ügyleteknél az áfa eltérő megítélése miatt nem alkalmazható a fordított adózás arra tekintettel, hogy az ingyenes ügyletek utáni adókötelezettség dogmatikailag mindig egypólusú, az átadót terheli.

businesswomen-reviewing-results_1098-1682.jpg

Az ingyenes termékátadás és ingyenesen nyújtott szolgáltatás két féle lehet: véglegesen átadott, vagy időlegesen átadott.

Most csak a végleges átadás szabályaira térek ki.

A végleges ingyenes termékátadás, hiába szolgálta korábban a vállalkozási tevékenységet, amennyiben áfa alany az átadó, az áfa  törvény értelmében termékértékesítésnek minősül. 2007. évi CXXVII. törvény 55 §.

Az áfa törvény és a számviteli törvény egyértelműen kimondja, hogy ebben az esetben számlát kell kiállítani az átadó félnek, hiszen mint termékértékesítés áfa fizetése keletkezik.  Áfa törvény 65-68 §.

Igy az átadó fél a számla alapján kivezeti a könyveiből, majd befizeti az áfát.

 

Az átvevő fél a számla alapján veszi nyilvántartásba az átvett ingyenes eszközt.

Kérdésként merülhet fel, hogy az átvevő félnek van-e áfa fizetési kötelezettsége a másik ( átadó) fél felé.

Erre a kérdésre az áfa törvény már korlátozott választ ad.

  • Az átadó fél dönti el, hogy igényt tart-e arra, hogy az átvevő fél megtérítse az áfát.

Két dolgot tehet, vagy a számlában tesz utalást arra, hogy ez egy olyan  térítés nélküli átadás, hogy  az átvevő félnek nincs fizetési kötelezettsége, tehát a fizetést nem jelöli meg.

  • Vagy külön szerződést kötnek arra, hogy az átadó fél lemond ennek áfa tartamáról, vagy kéri, hogy a terméket ugyan átadja térítés nélkül, de annak áfa tartamát kéri megfizetni. A szerződés esetén is jelezni kell a számlában.

Mi a teendője az átvevő félnek.

  • Amennyiben az átadó nem kéri az áfa megtérítését, abban az esetben a sztv. 47-51 §-a alapján az átvevő bruttó értékben veszi nyilvántartásban, amennyiben nem áfa alany, és nem adóköteles tevékenységéhez kívánja felhasználni.
  • Amennyiben az átvevő áfa alany, és adóköteles tevékenységéhez használja, akkor élhet adólevonási jogával.
  • Amennyiben az ingyenes átadást nyújtó kéri az áfa megtérítését, akkor természetesen az általános szabályok szerint kell eljárni.

 

Szólj hozzá