2022. máj 16.

Dolgozónak vásárolt kerékpár elszámolási lehetősége

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Dolgozónak vásárolt kerékpár elszámolási lehetősége

Gazdasági társaság által vásárolt kerékpár számviteli elszámolása attól függ, hogy a kerékpárt hogyan és milyen célból vásárolták.

pexels-photo-906016.jpeg

Lényeges szempont, hogy a kerékpár tulajdon joga kié lesz a vásárlás után. Amennyiben a kerékpárt a magánszemély rendelkezésére bocsátják, de a tulajdon jogot nem adják át, akkor nyilvántartásba kell venni. Amennyiben egy évnél tovább szolgálja a vállalkozási tevékenységet, akkor tárgyi eszközként kell nyilvántartani, és az értékcsökkenést elszámolni.

  • Az aktiválást a számviteli törvény 47 § a alapján kell elszámolni, az értékcsökkenési leírást, pedig a törvény 52 § a alapján kell meghatározni. A számviteli elszámolás tekintetében nem tesz különbséget a törvény az egyéb eszközök elszámolása között.

 

  • Adózás szempontjából a TAO törvény 3 sz. melléklet B. pontja rendelkezik a vállalkozás elismert költségéről, mely alapján:

„  az adózó által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja, valamint az adózóval korábban munkaviszonyban álló, a Tbj. 4. § 17. pontja szerinti saját jogú nyugdíjas, valamint az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója részére bármely módon biztosított - kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített - kerékpár vásárlása, átadása, használata, fenntartása és üzemeltetése révén felmerült költség, ráfordítás (ideértve az azzal összefüggő, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetést is);

Amennyiben tehát a fenti kritériumnak megfelel, akkor az ilyen átadott kerékpárok esetében az elszámolt költség elismert költség, és nem kell vele a TAO alapot megnövelni.

  • Az SZJA törvény ide vonatkozó rendelkezése alapján megegyezik a cégautóra vonatkozó szabályokkal, azaz adómentes a kifizető által a munkavállalóknak és más magánszemélyeknek biztosított kerékpár magáncélú használata. A kifizető fogalmát az ART. 7 § értelmező rendelkezései között fogjuk megtalálni.   Az a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, amely (aki) adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat, függetlenül attól, hogy a juttatást közvetlenül vagy megbízottja (posta, hitelintézet) útján teljesíti. A mentesség kiterjed arra az egyénre is, aki megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében kapja a jövedelmet.
  • Amennyiben a vállalkozás a kerékpár tulajdon jogát is át kívánja adni a kedvezményezettnek, akkor személyi jellegű egyéb kifizetésként kell kezelni, attól függ, hogy a kedvezményezett személy milyen jogviszonyban van juttató vállalkozással. Ebben az esetben természetesen az általános adózási szabályok szerint fogja terhelni az adókötelezettség. ( SZJA, TB járulék és Szochó).
  • Amennyiben üzleti partnernek juttatja a kerékpárt, abban az esetben az üzleti ajándékok elszámolására vonatkozó szabályt kell alkalmazni.

Összefoglalva: Amennyiben a fenti leírtak alapján „ cégkerékpárt „ juttatunk a magánszemélynek , és a tulajdonjog megmarad a vállalkozásnál, akkor teljesen mindegy, hogy  a vállalkozás vagy magáncélra használja a későbbiekben a kerékpárt.

 

Szólj hozzá