2022. júl 25.

KATA összehasonlítás, kalkulációk - I. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
KATA összehasonlítás, kalkulációk - I. rész

A Magyar Közlöny 2022. július 18-i 118. számában megjelent a 2022. évi XIII. törvény a kisadózó vállalkozók tételes adójáról. A törvény szerint kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti adózást jogszerűen választó egyéni vállalkozó. Az adó alanya a főfoglalkozású egyéni vállalkozó. A tételes adó mértéke havonta 50 ezer forint. Az egyéni vállalkozásból származó bevételének naptári évre meghatározott keretösszege 18 millió forint. Az említett értékhatárt meghaladó bevételrész után 40 százalékos mértékű különadót kell fizetni. A  kisadózó jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül, az ellátások számításának alapja havonta 108 ezer forint.

 pexels-photo-7680753.jpeg

A kisadózó bevételi nyilvántartás vezetésére köteles. A rendelkezés meghatározza a bevételi nyilvántartással szemben támasztott minimum követelményeket, továbbá a bevételi nyilvántartás vezetésének és a bizonylatok megőrzésének szabályait.

 

Összefoglalva a legfontosabb változások:

 • Csak főállású egyéni vállalkozó lehet a KATA alanya.
 • A KATA adóalanynak csak lakossági ügyfelektől lehet bevétele, vállalkozástól, jogi személytől nem.
 • A kedvezményes adózás bevételi határa évi 12 millióról 18 millió forintra nőtt.
 • A KATA összeg havi 50 ezer forint, de csak egy adómérték maradt.
 • Az új KATA-ra be kell jelentkezni, aki szeptember 25-ig megteszi, az már szeptember 1-től a KATA alanya lesz, egyébként csak a bejelentkezés hónapját követő hónaptól.

 

Közismert, hogy jelenleg mintegy 450 000 KATA adóalany van, melynek 90 %-a egyéni vállalkozó. A társas vállalkozások (jellemzően betéti társaságok) aránya 10 %. Természetesen összetétel szempontjából más ismérv szerint is lehetne csoportosítani az adóalanyokat. Témánk szempontjából most csak a főállású egyéni vállalkozókkal foglalkozunk. Főfoglalkozású (biztosított) egyéni vállalkozónak minősül az a személy, aki

 • egyidejűleg nem áll legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban,
 • nem részesül öregségi nyugdíjban,
 • nem folytat tanulmányokat közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében,
 • nem minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak.

 

A megjelent törvény szerint tehát az adóalanyiság bejelentésére vonatkozó nyilatkozat 2022. augusztus 1-jétől tehető  meg. Az adóalanyiság bejelentésére vonatkozóan 2022.  szeptember  25-éig megtett nyilatkozat alapján az  adóalanyiság 2022. szeptember 1-jétől jön létre. A körülmények mérlegelése után az adóalany visszakerülhet a KATA hatálya alá, de fontos feltétel, hogy kizárólag magánszemélynek állíthat ki számlát! Ha ezt a feltételt az adóalany nem tudja teljesíteni, úgy már szeptember 1-jétől sem alkalmazhatja az új KATA előírásokat.

 

Tételezzük fel, hogy az egyéni vállalkozó csak magánszemélynek bocsát ki számlát, az éves bevétele 9 800 000 Ft. (816 667 Ft/hó). A  kisadózó az  adóalanyiság időszakában mentesül a  gazdasági tevékenységével összefüggő alábbi közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek alól:

 • az Szja tv. szerinti vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó megállapítása, bevallása és megfizetése;
 • a saját maga után fizetendő személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék megállapítása, bevallása és megfizetése;
 • a szociális hozzájárulási adó megállapítása, bevallása és megfizetése.

Az előzőek alapján a tételes adó összege: 12 x 50 000 = 600 000 Ft

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint a  kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a  továbbiakban: tételes adózó vállalkozó) a  bejelentett döntése esetén, az  adó adóévi alapja – a székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.

 

Iparűzési adó megállapítása (feltételezve 2 %-os mértéket):

2 500 000 x 0,02= 50 000 Ft

 

Az adóteher összege összesen: 600 000 + 50 000 = 650 000 Ft.

Adóteher a bevétel százalékában kifejezve: 6,63 %

 

Mi történik, ha az új szabályok szerint nem lehet a vállalkozó a KATA alanya? Erre keressük a választ a következő részekben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szólj hozzá