2022. aug 08.

KATÁS BT végelszámolása

írta: Dr. Sztanó Imre
KATÁS BT végelszámolása

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerint  a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya lehet a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság és közkereseti társaság. A 2022. évi XIII. törvény meghatározza a  kisadózó vállalkozók tételes adójának választására jogosult alanyi kört. Az  adó választására jogosult az  egyéni vállalkozóról és az  egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozó, amennyiben megfelel a  törvény főfoglalkozású kritériumának. Ebből következően társas vállalkozás nem lehet a KATA alanya.

pexels-photo-4240507.jpeg

A következőkben azt vizsgáljuk, hogy mi a teendő, ha az eddigi KATA alanyként működő betéti társaság megszünteti működését. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 98-115/A §-ai foglalkoznak a végelszámolás szabályaival. A 114. § az egyszerűsített végelszámolás jogszabályi megoldását tartalmazza. A cég végelszámolása egyszerűsített módon történhet, ha

  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. §-a szerinti könyvvizsgálatra nem kötelezett, és
  • végelszámolása kezdő időpontjától számított százötven napon belül a végelszámolást befejezi. (természetesen a végelszámolás csak akkor folytatható le, ha a cég vagyona fedezi a cég kötelezettségeit!)

 

Egyszerűsített végelszámolás esetén végelszámoló választására nem kerül sor, a végelszámolót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselője látja el. A szabályok szerint az egyszerűsített végelszámolás ügyvéd közreműködése nélkül is megoldható, de természetesen alapvető jogi ismeretekre (a kapcsolódó törvényekben való jártasságra) nagy szükség van. A lebonyolításhoz alapvetően a következő törvények szükségesek:

  • A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló évi XIII. törvény

Ø  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

Ø  A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

Ø  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Ø  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Ø  A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

 

Az egyszerűsített végelszámolás megindítását nem kell a cégbírósághoz bejelenteni, sem a Cégközlönyben közzétenni. Az egyszerűsített végelszámolásának megindítását az állami adó- és vámhatósághoz be kell jelenteni, mely bejelentés tartalmazza a végelszámolás kezdő időpontját is. A gyakorlatban ezt a 22T201T jelű változásbejelentő nyomtatvány felhasználásával oldhatjuk meg. A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján automatikusan jegyzi be a cégjegyzékbe a cégnévnek végelszámolásra utaló toldattal való módosítását és az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját. A cégbíróság az adóhatóság értesítését követően automatikus intézkedéssel a Cégközlönyben közleményt tesz közzé az egyszerűsített végelszámolás megindításáról. A közlemény tartalmazza hitelezőknek szóló felhívást, hogy követeléseiket a közzétételtől számított negyven napon belül a végelszámolónak jelentsék be. A számok alapján látható, hogy az egyszerűsített végelszámolást 150 napon belül be kell fejezni, a hitelezőknek pedig 40 nap áll rendelkezésükre, hogy követeléseiket bejelentsék a végelszámolónak.

 

A végelszámoló a végelszámolás közzétételétől számított tizenöt napon belül - szükség szerint - értesíti a végelszámolás megindításáról az érintetteket. (Például a cég pénzforgalmi számláit vezető valamennyi pénzforgalmi szolgáltatót.)

 

A végelszámolást megelőző napon a betéti társaság KATA alanyisága megszűnik. Az adózás rendjéről szóló törvény szerint a végelszámolás alatt álló adózók a tevékenységüket lezáró adóbevallást - a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal - a végelszámolás kezdő időpontját követő harminc napon belül kötelesek benyújtani. Szükség esetén teljesíteni kell az iparűzésiadó bevallást is.

 

A KATA alanyiság utolsó napjára vonatkozóan el kell készíteni a záróleltárt és a tevékenységet lezáró mérleget. A végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal készítendő záróleltárt és zárómérleget könyvvizsgálóval nem kell ellenőriztetni, nem kell közzétenni.

 

A zárómérleg jelenti a végelszámolási nyitómérleg alapját. A tevékenységet lezáró mérlegben és a végelszámolási nyitómérlegben az eszközök piaci értéken szerepelnek, a kötelezettségek pedig a teljesítendő összegben. A saját tőke az eszközérték és a kötelezettségek értékének különbözete. A saját tőkén belül el kell különíteni a jegyzett tőke összegét. Ezt követően megállapítható a nyitó eredménytartalék összege. Ha ez az eredménytartalék pozitív, akkor a cég rendelkezik felosztható vagyonnal.

 

A záró adóbevallást a végelszámolást lezáró beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidőben, a közzétételre való megküldéssel egyidejűleg, illetve a cégbejegyzésre nem kötelezett, de a végelszámolás szabályai szerint megszűnő adózók a végelszámolást lezáró beszámoló elkészítésének (elfogadásának) napját követő munkanapon kötelesek benyújtani. A tevékenységet lezáró adóbevallás és a felszámolást vagy a végelszámolást lezáró adóbevallás közötti időszakról törvény eltérő rendelkezése hiányában e törvény általános rendelkezései szerint kell az adóbevallási kötelezettséget teljesíteni. A tevékenységet lezáró adóbevallással, illetve a felszámolást, vagy a végelszámolást lezáró adóbevallással egyidejűleg teljesíteni kell a tevékenységet lezáró, illetve a felszámolást, vagy a végelszámolást lezáró adóbevallás időszakát megelőző azon időszakokra vonatkozó adóbevallási kötelezettségeket is, amelyek teljesítésének határideje a tevékenységet lezáró bevallás, illetve a felszámolást, vagy végelszámolást lezáró adóbevallás benyújtásakor még nem járt le.

 

A végelszámolást számviteli beszámolóval, adóbevallással kell lezárni a végelszámolás befejezését követő 30 napon belül, illetve ekkor kell minden olyan adóbevallást benyújtani, amelynek a határideje még nem járt le. Az adóhatóság a cég bejelentésétől számított harminc napon belül elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, ha a cég törlésének részéről nincs akadálya. A cégbíróság ezt követően törli a céget.

 

A befejezés bejelentésével egyidejűleg elektronikusan meg kell küldeni a cégbíróság részére az elfogadott vagyonfelosztási javaslatot és a taggyűlési határozatot. Az elektronikusan küldendő változásbejegyzési kérelem és a vagyonfelosztási javaslat mintája elérhető a: https://szuf.magyarorszag.hu weboldalon.

 

Szólj hozzá