2022. sze 07.

BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉS DEVIZÁBAN - II. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉS DEVIZÁBAN  - II. rész

Magyarországon sok olyan társaság van, amelyek jelentős, devizában felmerülő forgalmat bonyolítanak. Gyakran felmerülő az árfolyammozgásokból származó veszteség, illetve az eredmény ingadozásának elkerülése. Emiatt is vetődik fel a könyvvezetés és beszámolókészítés devizanemének megváltoztatása, vagyis a számviteli beszámolók devizában való elkészítése. 2010. január 1-jétől a számviteli törvény lehetővé teszi, hogy a vállalkozások könyveiket euróban, 2014. évtől pedig amerikai dollárban is vezethessék az egyéb devizákra vonatkozó korlátok figyelembe vétele nélkül, és beszámolóikat is a választott devizában készítsék el.

young-employees-sitting-office-table-using-laptop-team-work-brainstorming-meeting-concept_146671-15624.jpg

A vállalkozó a létesítő okiratban rögzített – eurótól vagy USA dollártól eltérő – devizában készítheti el éves beszámolóját, ha a tevékenység elsődleges gazdasági környezetének pénzneme (a funkcionális pénznem) az eurótól vagy USA dollártól eltérő deviza, feltéve, hogy

  1. a) bevételei, költségei és ráfordításai, valamint
  2. b) pénzügyi eszközei és pénzügyi kötelezettségei

az előző és a tárgyévi üzleti évben külön-külön több mint 25%-ban az adott devizában merülnek fel.

 

A funkcionális pénznem meghatározásakor a gazdasági társaság bevételeit, költségeit és ráfordításait, valamint pénzügyi eszközeit és pénzügyi kötelezettségeit kell figyelembe venni. A feltételeket (25 %-os arányt) a bevételek, költségek és ráfordítások együttes összegére, valamint a pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek együttes összegére külön-külön kell vizsgálni. A számítás során a mérlegen kívüli tételeket figyelmen kívül kell hagyni. Devizában felmerült tételként lehet figyelembe venni a devizaalapú tételeket is.

 

A bevételek, költségek és ráfordítások meghatározásához a társaság nyilvántartásai (elsősorban az eredménykimutatás) adnak információkat. A pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek együttes összegének megállapítása már nem ennyire egyértelmű. Kérdés az, hogy állományi vagy forgalmi adatokat kell-e figyelembe venni. A számításhoz adatokat a mérleg illetve a főkönyvi kivonat szolgáltat. Az egyértelműség érdekében célszerű a számviteli politikában rögzíteni a számítás alkalmazott módszerét!

 

 

 

 

 

A funkcionális pénznem vizsgálatához a – a statikus vizsgálat során - következő számítást szükséges elvégezni:

 

Pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek együttes összegének aránya: (mérleg alapján)

 

 > 25 %

 

 

A bevételek, költségek és ráfordítások együttes összegének aránya: (eredménykimutatás alapján)

 

>  25 %

 

Amennyiben forgalmi adatok alapján kívánunk számolni, úgy nyitó adatokat és a tárgyévi növekedéseket kell figyelembe venni a főkönyvi kivonat szerint.

Szólj hozzá