2022. nov 10.

Egészségügyi szolgáltatási járulék változása 2023. január 1-től

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Egészségügyi szolgáltatási járulék változása 2023. január 1-től

Magyarországon az a természetes személy, aki magyarországi lakcímmel rendelkezik, és nincs biztosítási jogviszonya, egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett.

  1. október 12-én a NAV közzétette, hogy a havi 8.400.- Ft/hó időarányosan napi 280 Ft/nap járulék 2023. január 1-től 9.600.- Ft/hó, napi 360.- Ft/nap-ra módosul.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésével egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira lehet jogosultságot szerezni.pexels-tima-miroshnichenko-5407212.jpg

A fizetési kötelezettség a biztosítási jogviszony megszűnésének napjától áll fenn.

Passzív jogra tekintettel a fizetési kötelezettség az alábbiak szerint alakul:

  • biztosítási jogviszony megszűnését követő 46. naptól keletkezik, amennyiben a belföldinek minősülő személy korábbi jogviszonya legalább 45 napig fennállt, vagy
  • a 45 napnál rövidebb biztosítási jogviszonyt megelőző 30 napon belül volt 45 napnál hosszabb időtartamú biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonya,
  • amennyiben a belföldinek minősülő személy biztosítási jogviszonya 45 napnál rövidebb volt a megszűnését megelőzően, akkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság azzal az időtartammal hosszabbodik meg, amennyi ideig a jogosultsági feltétel fennállt, és a járulékfizetési kötelezettség a megszűnést követő naptól kezdődik (pl. ha a biztosítási jogviszony 30 napig állt fenn, akkor a járulékfizetési kötelezettség a biztosítási jogviszony megszűnését követő 31. naptól áll fenn),
  • a biztosítási jogviszony szünetelése esetén a szünetelés első napjától fennáll.

Társadalombiztosítási szempontból nem belföldinek minősülő személyek a jogviszony megszűnését követően nem szereznek 45 napig passzív jogon igénybe vehető ellátási jogosultságot. 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett magánszemélynek az adóhatósághoz kell bejelentkeznie a 22T1011U jelű adatlap kitöltésével.

A szociális szövetkezetekre eltérő szabályok vonatkoznak:

  • Az első évben mentesül a járulékfizetés alól
  • A második évben a járulék 25 %.-át kell megfizetni
  • A harmadik évben az 50 % át
  • a negyedik évben 75 % át
  • Az ötödik évben pedig a járulék 100 % -nak megfizetésére kötelezett

A fizetésre kötelezett helyett a kötelezettség teljesítését más is (akár családtag) is teljesítheti.

A járulék megfizetésével teljes körűen az egészségügyi szolgáltatás igénybe vehető.

Amennyiben a szolgáltatási járulék 6 hónapig nem kerül megfizetésre 2022-ben 50.400.- Ft 2023-ban 57.600.- Ft., akkor a fizetésre kötelezett TAJ kártyája érvénytelenítésre kerül, és egészségügyi szolgáltatást csak térítés ellenében tud igénybe venni.

A járulék utólagos megfizetése nem eredményezi a TAJ kártya visszamenőleges érvényesítését.

Szólj hozzá