; ; ; ;

Hogyan kell jó kiegészítő mellékletet készíteni? 5. rész

2023. április 21. Dr. Sztanó Imre

A kiegészítő mellékletben szereplő, a mérleghez és az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatokat, magyarázatokat abban a sorrendben kell bemutatni, ahogyan a tételek a mérlegben és az eredménykimutatásban szerepelnek.

pexels-karolina-grabowska-5882683.jpg

 

Először a tárgyi eszközökhöz kapcsolódó kiegészítéseket foglaljuk össze:

A kiegészítés tartalma

2000.évi C. törvény

Be kell mutatni az értékcsökkenés elszámolásának számviteli politikában meghatározott módszerét, elszámolásának gyakoriságát.

88.§ (4)

Be kell mutatni az immateriális javak, a tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét, külön az átsorolásokat, továbbá a halmozott értékcsökkenés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését, záró értékét, külön az átsorolásokat, a tárgyévi értékcsökkenési leírás összegét legalább a mérlegtételek szerinti bontásban.

 

92.§ (1)

A befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó kiegészítések

A kiegészítés tartalma

2000.évi C. törvény

A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege esetén azok könyv szerinti értéke és valós értéke, valamint annak indoklás, hogy miért nem számolták el az értékvesztést, ideértve a bizonyítékot annak a feltételezésnek az igazolására, hogy legalább a könyv szerinti érték meg fog térülni

90. § (4) b)

 Saját tőkéhez kapcsolódó kiegészítések

A kiegészítés tartalma

2000.évi C. törvény

A saját tőke és a kötelezettségek tételeinek alakulása

88. § (2)

A lekötött tartalékot jogcímek szerint megbontva kell bemutatni

90. § (3) d)

A saját tőke elemeinek üzleti éven belüli változása, annak okai, különös tekintettel a jegyzett tőke változásaira. Ismertetni kell azt is, hogy a jegyzett tőkéből milyen értéket képvisel és hogyan változott az anyavállalat, a leányvállalat(ok), közös vezetésű vállalkozás(ok), társult vállalkozás(ok) által jegyzett összeg.

90. § (6)

A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok. A saját részvények, saját üzletrészek megszerzésének indoka, a saját részvények, saját üzletrészek száma és névértéke, azoknak a jegyzett tőkéhez viszonyított aránya, a saját részvények, saját üzletrészek visszterhes megszerzése vagy elidegenítése esetén a kifizetett vagy kapott ellenérték összege, továbbá az üzleti év során közvetlenül vagy közvetve a társaság rendelkezése alá került részvények, üzletrészek együttes száma és névértéke. Külön be kell mutatni a visszaváltható részvények megszerzésével kapcsolatos - előzőekben részletezett - adatokat.

90. § (7)

Részvénytársaságnál bemutatandó a kibocsátott részvények száma és névértéke a részvény-típusonként (fajtánként) csoportosítva (ezen belül külön feltüntetve a tárgyévben kibocsátottakat), a kibocsátott átváltoztatható és átváltozó kötvények száma és névértéke, továbbá az opciós utalvány, opció, illetve hasonló értékpapír vagy jog megléte, jelezve azok számát és a hozzájuk kapcsolódó jogokat.

91.§ (b)

 Céltartalékokhoz kapcsolódó kiegészítések

A kiegészítés tartalma

2000.évi C. törvény

A képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összegét a kiegészítő mellékletben jogcímek szerinti részletezésben be kell mutatni. Ha az egyes jogcímek szerint képzett céltartalék összege az előző évi összegtől lényegesen eltér, akkor azt a kiegészítő mellékletben indokolni kell.

41.§ (8)

 

süti beállítások módosítása