; ; ; ;

Adatszolgáltatási határidők augusztusban

2023. augusztus 24. Perfekt Blog

Cikkünkben a társadalombiztosítási kifizetőhelyek 2023. július 1-jétől hatályos adatszolgáltatási kötelezettséggel foglalkozunk.

Nyilvántartás vezetése céljából a kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató minden hónap 20. napjáig, kizárólagosan elektronikus úton adatszolgáltatást köteles teljesíteni. Adatszolgáltatást akkor is teljesíteni kell, ha a tárgyhónapban nem került sor pénzbeli egészségbiztosítási ellátás, illetve baleseti táppénz folyósítására.

Az adatszolgáltatást első alkalommal a 2023. július hónapban folyósított ellátásokra vonatkozóan 2023. augusztus 20. napjáig köteles teljesíteni.

kep2.jpg

Az adatszolgáltatás tartalmazza:

 • a foglalkoztató nevét, adószámát, székhelyét,
 • az adatszolgáltatás hónapját,
 • az általa folyósított ellátások tárgyhavi összesített elszámolására vonatkozó adatokat,
 • ellátottanként az ellátásban részesülő személyekre, szükség szerint a gyermekekre, valamint a folyósított ellátásokra vonatkozó jogszabály szerinti adatokat,
 • ellátottanként a pénzbeli egészségbiztosítási, illetve a családtámogatási ellátások közötti választási szabályok alkalmazására tekintettel felmerült beszámításra vagy levonásra vonatkozó adatokat,
 • ellátottanként a korábban már elszámolt ellátásokkal összefüggésben a tárgyhónapban bekövetkezett változásokra vonatkozó, jogszabály szerinti adatokat,
 • tárgyhónapra összesítve a korábban már elszámolt ellátásokkal összefüggésben utólagosan, a tárgyhónapban teljesített kifizetésekkel, illetve a biztosított által visszafizetett jogalap nélküli ellátásokkal kapcsolatos, az egészségbiztosító által a kifizetőhellyel szemben hozott fizetési meghagyásban szereplő, valamint az állami adóhatóságtól visszaigénylendő közterhekkel kapcsolatos adatokat.

Az adatszolgáltatás teljesítése:

 • havi 20 db ellátásnál nem több esetében akár az űrlap kitöltésével teljesíthető.
 • havi 20-nál több ellátás esetében kizárólag XML. fájl előállításával teljesíthető.
 • elektronikusan:
  • Ügyfélkapuról,(csak ügyfélkapu használatára kötelezettek)
  • Cégkapuról,
  • Hivatali kapuról.
 • űrlap SZÜF-ön keresztül az Egészségügy/Egészségbiztosítás Pénzbeli Ellátásai/ Adatszolgáltatás a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokról és baleseti táppénzről menüsoron keresztül érhető el.

Soron kívüli statisztikai adatszolgáltatás

 • 06.30-ig le nem zárult (folyamatos) ellátásokról.
 • Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásairól és a baleseti táppénz bruttó összegéről az ellátás kezdő időpontjától 2023.06.30-ig bezárólag.
 • Nemleges adatszolgáltatást is teljesíteni kell.
 • Határidő 2023.08.31-ig!

Az elektronikus adatszolgáltatás

Az alábbi folyamatábrán látható az elektronikus beküldésének a lehetőségei a cégkapuval rendelkező kifizetőhelyek számára.

beige_company_organizational_chart_graph_2.png

A már elkészített adatszolgáltatás beküldését elsősorban a cégkapuhoz hozzárendelt ügyintéző teheti meg, de van rá lehetőség, hogy a hozzárendelt ügyintéző meghatalmaz egy másik személyt, aki a kifizetőhelyi feladatokat látja el. Amennyiben a meghatalmazott ügyfélkapuval rendelkezik, akkor a cégkapuhoz hozzárendelt ügyintéző a meghatalmazási folyamat során a meghatalmazott részére rendelkezési azonosító számot fog kapni, amivel a meghatalmazott már elektronikusan beküldheti az adatszolgáltatást. Ugyanez az eljárás, ha a meghatalmazott egy cégkapuval rendelkező szervezet pl. könyvelőiroda, aki a kifizetőhelyi feladatok ellátását végzi.

süti beállítások módosítása