; ; ; ;

Adóváltozások 2023-ban és 2024-ben

a legfőbb adónemek kapcsán fellépő változások

2023. október 31. Perfekt Blog

Az idei őszi adócsomag társadalmi egyeztetésére 2023. október 25-ig volt lehetőség, amelyet a Pénzügyminisztérium hozott nyilvánosságra. Az adócsomag módosítását az EU-s és magyar jogszabályok változása, valamint az adópolitikai és szakpolitikai célok megvalósítása indokolja.

Fontos tudni, hogy a közzétett adócsomag még tervezeti fázisban van, és a Parlament előtti jogalkotási folyamat során még módosulhat.

Az alábbiakban összefoglaljuk adónemenként, hogy milyen főbb változások érinthetik a vállalkozásokat. A technikai részletektől eltekintünk, csak azokat a módosulásokat emeljük ki, amelyek hatással lehetnek ügyfeleink mindennapi üzleti tevékenységére.

nevtelen_terv_5.jpg

Személyi jövedelemadó és járulékok

  • Többszörös csekély értékű ajándék adása:

Jelenleg évente egyszer adhat a munkáltató csekély értékű ajándékot (a mindenkori minimálbér 10%-nál nem nagyobb értékű; 2023-ban ez 23.200 Ft) a munkavállalónak. A tervezet szerint ez a szám háromra emelkedne, lehetővé téve a vállalkozásoknak többszöri kedvezményes adózású ajándékozást.

  • Bevallási szabályok könnyítése:

A béren kívüli juttatásokról havonta kell adóbevallást tenni. A tervezet szerint ez a kötelezettség negyedévente csökkenne, csökkentve a cégek adminisztratív terheit.

  • Értékpapír és kamatjövedelem, illetve ellenőrzött tőkepiaci ügylet:

Módosul a szabályozás, amely szerint az értékpapír- vagy kamatjövedelem nem minősül egyéb jövedelemnek, ha azokat olyan országban kapja a magánszemély, amellyel nincs adóegyezmény. Ugyanez vonatkozik az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekre is.

  • Szociális hozzájárulási adókedvezmény szűkülése:

Szigorodnak a munkaerőpiacra lépők után igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezmény szabályai, kizárólag magyar állampolgárokra korlátozva.

  • Palackozott bor és borvacsora adómentessége:

Az adómentesség lehetővé tenné a borkóstolókon elfogyasztott vagy ajándékozott borok adómentes kezelését, ha az esemény vagy a bor beszerzése a borászati jogszabályok szerinti borászat közreműködésével történik. Jelenleg ezek az esetek "reprezentációnak" minősülnek, és 33,04% adóteherrel járnak.

Társasági adó

  • Szigorodó szabályok a költségelszámolásban - kamat és jogdíj:

Módosul a Tao tv., ami nem elismert költségekhez kapcsolódik, amikor a cég olyan entitásnak fizet kamatot vagy jogdíjat, amely olyan országban található, amellyel nincs adóegyezmény. Azt, hogy mely államok minősülnek „nem együttműködő államnak”, egy külön miniszteri rendelet határozza majd meg.

Általános forgalmi adó

  • Alanyi adómentesség közösségen belüli értékesítésnél:

Módosulnak az alanyi adómentesség feltételei a közösségen belüli értékesítések esetén, megfelelve az uniós jogszabályoknak. Ha egy magyar alanyi adómentes vállalkozás egy másik EU-tagállamban lévő magánszemélynek távártékesítéssel terméket értékesít vagy elektronikus úton szolgáltatást nyújt, akkor ezeket az ügyleteket alanyi adómentes minőségében kezelheti, feltéve, hogy megfelel a másik EU-tagállam által előírt adómentességi feltételeknek, és az EU-s árbevétele a tárgyévben nem haladja meg a 100 ezer eurót. Hasonlóképpen, egy másik tagállami (például szlovák) alanyi adómentes vállalkozás az általa Magyarországon teljesített ügyleteket (távártékesítések, távolról nyújtott szolgáltatások) idehaza szintén alanyi adómentesség alapján kezelheti.

  • E-áfa tervezet:

2024-től lehetőség nyílik az adóalanyoknak az áfa bevallás tervezet elfogadására, ami csökkentheti az adminisztratív terheket. Az e-áfával végre lehetőség lenne arra, hogy az adózók mentesüljenek az egyik legnagyobb havi adminisztrációt jelentő bevallás, az áfa bevallás benyújtása alól.

Kisvállalati adó

A társasági átalakulások (egyesülés, szétválás) esetén lehetőség lesz a KIVA alanyiság újra választására. A mostani szabályok szerint, ha egy KIVA alatt adózó társaság átalakul, akkor a KIVA alanyisága automatikusan megszűnik, sőt, azt 2 évig nem választhatja újra.

Közműadó

2024-től a hírközlési vezetékek tulajdonosainak nem kell közműadót fizetniük.

Adózás rendje

Lehetőség nyílik 8 napon belüli észrevétel tételére, ha a végelszámolás során az adóhatóság ellenőrzést indít. Erre eddig egyáltalán nem volt lehetőség.

 

süti beállítások módosítása