2015. jún 06.

Áfa visszaigénylés „menet közben”

írta: Király László György
Áfa visszaigénylés „menet közben”

afa.jpgSajnos későn fordult hozzánk a közelmúltban az az ügyfél, akinek az általános forgalmi adó visszaigénylésére vonatkozó kérelmét az adóhatóság elutasította. Pedig a szervezet vezetője még az általános forgalmi adóról szóló törvényt is áttanulmányozta, és ennek alapján hozta meg a döntését. Csak az a baj, hogy nem elég alaposan…Valójában egy gazdálkodási tevékenységet is végző alapítványról van szó, amely közhasznú (és főként az alapítványnak adott támogatásokból finanszírozott), nem az általános forgalmi adó körébe tartozó tevékenységének végzéséhez saját beruházásban kívánta létrehozni új központját. Bár eredetileg is voltak ilyen szándékaik, az adóhatóság kérdéseire külön is kiemelték, hogy a létesítmény helyiségeit rendszeresen bérbe kívánják adni, amely tevékenységből bevételük származik majd. Ehhez még szándéknyilatkozatokat is be tudtak mutatni különböző vállalkozásoktól és társadalmi szervezetektől.

A saját kivitelezésben végzett beruházás még messze volt a befejezéstől, de az építkezéssel kapcsolatos kiadásokról szóló számlák alapján az alapítvány áfa igénylést adott be az illetékes adóigazgatósághoz. Abból indultak ki, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 11. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek minősül az adóalany saját vállalkozásán belül végzett saját beruházása is, ha annak eredményeként tárgyi eszközt állít elő. Ez tehát megteremti a visszaigénylés jogszabályi alapját. Ebben az esetben a törvény 134. § (1) bekezdése szerint az adóalanyt megilleti a tárgyi eszköz előállításához felhasznált terméket, igénybe vett szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó levonásának joga akkor is, ha az egyébként egészben vagy részben nem illetné meg. Ezen rendelkezésekre való tekintettel igényelték vissza a még el nem készült beruházással kapcsolatos kiadások áfá-ját.

Ezzel pedig hibát követtek el, ugyanis nem voltak tekintettel arra a tényre, hogy a beruházás eredményeként létrejövő tárgyi eszközt nem csak adóköteles tevékenységhez fogják majd felhasználni, hanem az alaptevékenységük végzéséhez is. Az Áfa tv. 134. § (2) bekezdésének értelmében ugyanis az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén is csak akkor igényelhető vissza a beszerzések előzetesen felszámított adója a beruházás aktiválása előtt, ha egyértelmű, hogy a beruházás kizárólag adóköteles gazdasági tevékenységet szolgál majd. Amennyiben azonban adóköteles és nem adóköteles tevékenységet egyaránt szolgál a beruházás, az Áfa tv. 123. § értelmében a forgalmi adó visszaigénylése csak arányosítva lehetséges (azaz csak az adóköteles tevékenységhez kapcsolható áfa helyezhető levonásba). Emiatt logikailag sem lehetséges a beruházás üzembe helyezése előtti visszaigénylés. Legkorábban tehát abban az adólevonási időszakban érvényesíthető az adólevonási jog az előzetesen felszámított adó teljes összegére vonatkozóan, amelyben az eszköz rendeltetésszerű használatba vétele megtörténik, de ekkor el kell végezni az arányosítást.

Szólj hozzá

szosszenet