2015. aug 26.

Hogyan könyveljük a sporttámogatást?

írta: Horváth Józsefné Éva
Hogyan könyveljük a sporttámogatást?

Sportegyesületnek adott támogatás, ha az a számviteli törvény alapján történik, akkor könyvelése attól függ, hogy milyen jogcímet adjuk.

- ha költségek, ráfordítások ellentételezésére adjuk, akkor egyéb ráfordításként,
- ha beruházásra, felújításra adjuk, akkor rendkívüli ráfordításként

kell elszámolni.

A Szakmai Szövetségnek fizetett kiegészítő sportfejlesztési támogatás könyvelése szintén attól függ, hogy milyen jogcíment adjuk.

- ha szponzori támogatásként adjuk, akkor anyagjellegű ráfordításként,
- ha támogatási szerződés alapján adjuk, akkor rendkívüli ráfordításként (véglegesen
átadott pénzeszköz)

kell elszámolni.

A Nemzeti Sportintézetnek fizetett 1 %-ot anyagjellegű ráfordításként kell elszámolni.

Mit is jelent Látvány-csapatsport támogatás? Mikor és hogyan támogathat egy társaság látvány csapatsportot?

A társaságot a látvány-csapatsportok – labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong – valamelyikében működő, jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező sportszervezet, vagy látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány támogatása esetén társasági adókedvezmény illeti meg.
A támogatás történhet
- visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott pénzösszeg átutalásával,
- térítés nélkül átadott eszköz,
- ingyenes szolgáltatás formájában
a törvényben meghatározott jogcímeken.

Az adókedvezmény igénybevételének feltételei:
1./ Az alaptámogatás utáni adókedvezmény igénybevételének feltétele,
a) a támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást a támogatott szervezet számára, a kiegészítő sportfejlesztési támogatást pedig az arra jogosult szervezet vagy a sportköztestület részére átutalja, valamint
b) a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét a NAV részére bejelentse a támogatás pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül. (SPORTBEJ nyomtatványon)
2./ Kiegészítő sportfejlesztési támogatás feltétele:
A társaság a támogatási igazolásban meghatározott összeg 10/19 %-os adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévében a jogosultnak megfizetni.
A sportköztestület részére nyújtott támogatás esetén az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatást e sportköztestület részére köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében megfizetni.
2015. évtől lehetőség van adó felajánlással is segíteni a látvány-csapatsport, így érdemes a Tao tv.-ben mindkét lehetőségről részletesebb tájékoztatást szerezni és számolni, hogy melyik támogatási forma kedvezőbb a társaság számára. Az adófelajánlás szabályairól korábbi cikkünkből is értesülhet.

Szólj hozzá

praktikum