2017. máj 06.

De minimis a társasági adóban

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
De minimis a társasági adóban

Kis segítség a 1629-es bevallás kitöltéséhez

Közeleg a társasági adóbevallások benyújtásának határideje, ezért jelen cikkünkben a 2016. évi társasági adóban érvényesített de minimis kedvezményekkel foglalkozunk egy kicsit részletesebben.

adobevallas_segitseg.jpg 

Még mielőtt a társasági adókedvezményeket sorra venném, általánosságban egy picit a de minimis kedvezményekről írok.

A de minimis kedvezmények alapvetően két csoportot alkotnak:

  • egyrészt az ún. közvetett támogatások csoportját, ezek a támogatások azok, amelyeket az adórendszeren belül érvényesítünk;
  • másrészt pedig az ún. közvetlen támogatások csoportját, e csoporthoz tartoznak a különböző támogatási programok, pályázatok, támogatási szerződések során kapott támogatások.

Az adózónak figyelemmel kell lenni arra, hogy a közvetett és közvetlen formába juttatott támogatásokat a különböző értékhatárok számításánál együtt kell figyelni.

A társasági adó alapján érvényesített adó-alap, illetve adókedvezmények az egyes közösségi rendeletek alapján minősülnek állami támogatásnak, így ezek támogatástartalma de minimis kedvezménynek.

 A hatályos Tao. törvény értelmében az alábbi jogcímek kötelező jelleggel de minimis támogatásnak minősülnek:

  • kutató intézetekkel közösen végzett K+F tevékenység adóalap-kedvezménye, Tao. tv. 7.§.(1) t), (17)-(18) bekezdés
  • mikro vállalkozások létszámnövelésének adóalap-kedvezménye, Tao. tv. 7.§ (1) y) pont
  • szövetkezeteknél a közösségi alap képzéséhez kapcsolódó adókedvezmény Tao. tv. 22.§ (14).

A Tao-tv. az alábbi jogcímek esetén választási lehetőséget biztosít a kedvezmény de minimis támogatásként való figyelembevételére:

  • kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye, Tao. tv. 7.§ (1) zs) pont
  • kis- és középvállalkozások által felvett beruházási hitel kamatához kapcsolódó adókedvezmény, Tao. tv. 22/A.§
  • kis- és középvállalkozások egy összegű értékcsökkenési leírása a leghátrányosabb kistérségekben, Tao. tv. 1. sz. melléklet 14. pont.

A Tao. törvény több esetben is az adózó döntésére bízza, hogy igénybe kívánja-e venni a kedvezményt, ez található pl. Tao. tv. 7.§ zs) megfogalmazásában is: „ha igénybe kívánja venni a kedvezményt”.

Ehhez kapcsolódóan azonban meg kívánom jegyezni, hogy az Art. 49. § (1) bekezdése kimondja az önellenőrzés tilalmát azokban az esetekben, amikor az adózó a törvényben megengedett választási lehetőségével élt, és ezt önellenőrzéssel változtatná meg, vagyis az adózó utóbb e választási jogát már nem változtathatja meg.

A 1629-es bevallásban a 02-01, 02-02, illetve a 02-03-as lapokat kell kitölteni a helyes adatszolgáltatás érdekében méghozzá úgy, hogy minden egyes új, de minimis támogatásra való jogosultság megállapításánál figyelni kell az érintett pénzügyi évben (adóévben, vagyis 2016-ban), valamint az ezt megelőző két pénzügyi évben (2014-2015 adóévekben) igénybe vett de minimis támogatások együttes összegét.

Felhívjuk a kedves Olvasó figyelmét arra, hogy 2017. évtől új kedvezmények, és ezzel új de minimis-ek is megjelentek a Tao. rendszerében, de jelen cikk csak a 2016. évben érvényesített kedvezményekkel foglalkozik. A változásokat egy későbbi cikkben mutatjuk majd be.

Szólj hozzá

praktikum jo tudni fontos es aktualis