2017. máj 10.

Változások a KATA-ban is

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Változások a KATA-ban is

A Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a 2018. évi költségvetést megalapozó, illetve a 2018. évi adótörvények módosítására vonatkozó törvényjavaslatokat is. A tervezett módosítások a katásokat érintően tartalmaznak kedvező változásokat is.

valtozas.jpg

A hatályos szabályok szerint megszűnik a KATA szerinti adóalanyiság, ha a kisadózó vállalkozás nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot. A módosítás lehetővé teszi, hogy az adóhatóság visszavonja a megszüntető határozatot, ha az adózó a határozat jogerőre emelkedésének napjáig megfizeti a tartozását és ezt igazolja. Mivel a határozatokat a NAV a gyakorlatban február-március hónapban szokta postázni, az érintetteknek lehetőségük van a december 31-ig meg nem fizetett adótartozásukat utólag rendezni.

A nappali tagozatos hallgatói jogviszonyuk melletti katások egyéni vállalkozóként jelenleg főállású kisadózónak minősülnek, így utánuk havi 50 ezer forint mértékű tételes adót kell fizetni.  A 2018. évi adócsomagban szereplő módosítás eredményeként kedvezőbb adózási megítélés alá esnek a nappali tagozatos hallgatói jogviszony mellett vállalkozási tevékenységet folytatók, azaz a jövőben nem minősülnek főállású kisadózónak (így utánuk az alacsonyabb összegű, havi 25 ezer forintos adófizetési kötelezettség keletkezik).

Egy további módosítás szerint a kisadózó bevételi nyilatkozata a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül, azaz a nyilatkozat bevallás módjára helyesbíthető, annak elmulasztása, hibás vagy késedelmes teljesítése esetén a kisadózó a bevallásokra vonatkozó szabályok szerint szólítható fel a kötelezettség teljesítésére, illetve ennek eredménytelensége esetén a kisadózó bevallás elmulasztása miatt szankcionálható.

A Katv. hatályos szabálya értelmében, ha a KATA-alanyiság megszűnt, az adóalanyiság a megszűnés évében és az azt követő 12 hónapban ismételten nem választható. A törvényjavaslat indoklása szerint ez a szabály a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha pl. az adóalanyiság 2015-ben szűnt meg, akkor az ismételten (legkorábban) 2017 januárjában volt választható, és az adóalanyiság a választás bejelentését követő hónap első napjával (azaz 2017. február 1-jén) jött létre. Így a példabeli esetben a magánszemély adóéve (indokolatlanul) két részre osztódik: egy KATA szerint adózó részre és egy 1 hónapnyi nem KATA szerint adózó részre. A tervezett módosítás megteremti annak lehetőségét, hogy a magánszemély a megelőző adóév decemberében éljen az ismételt választás jogával, és így az adóalanyiság a következő adóév január 1-jével (egy teljes naptári évre) létre jöhet.

 

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis