2017. máj 17.

A munkabérből történő letiltás szabályai - 1. rész

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
A munkabérből történő letiltás szabályai - 1. rész

Gyakran szembesülünk munkáltatóként azzal, hogy egyik vagy másik dolgozónk esetében határozatot kapunk munkabér letiltásról, sőt gyakran előfordul, hogy egy-egy munkavállaló munkabérét több letiltás is terheli. Mi ilyenkor a teendő, mit mond a jogszabály, hogy járunk el helyesen - ezekre a kérdésekre igyekszünk Kedves Olvasóinknak választ adni.

munkaber_letiltas.jpg

Először is nézzük meg, hogy mely jogszabályokat kell segítségül hívni:

  • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve
  • 1994. évi LIII. tv. a Bírósági Végrehajtásról

Alapvetően első körben a Munka Törvénykönyvének 161. §.-ának rendelkezéséből kell kiindulnunk, amely egyértelműen meghatározza a munkabér védelmét, vagyis kimondja, hogy letiltást csak jogszabály vagy végrehajtható határozat alapján foganatosíthatunk. E rendelkezéstől a munkáltató semmiképpen nem térhet el, az eltérést az Mt. kimondottan tiltja.

  • Jogszabály alapján természetesen az egyéni járulékok, adók levonására van lehetőség,
  • végrehajtható határozatnak pedig bírósági vagy más hatósági határozat minősül.

Munkaviszony megszűnésekor az Mt. 80.§-a kimondja, hogy a munkaviszony megszűnését követő ötödik munkanapig ki kell adni a munkavállaló munkabérét, járandóságait, ill. a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályban előírt igazolásokat. Ilyen igazolásnak minősül – többek között – a munkabér levonás is.

Erről az 1994. évi LIII. törvény így rendelkezik, összhangban a Munka Törvénykönyvével:

78. § (1) A munkáltató köteles az adós részére a munkaviszony megszűnésekor olyan igazolást kiállítani, amely feltünteti, hogy a munkabérből milyen tartozásokat, milyen határozat vagy jogszabály alapján, kinek a részére kell levonni.

(2) Igazolást kell adni arról is, hogy a munkavállalónak az (1) bekezdésben említett tartozása nincs.

(3) Ha az adós (munkavállaló) újabb munkaviszonyt létesít, köteles a tartozásigazolást a munkába lépése előtt az új munkáltatójának átadni.

(4) Az új munkáltató köteles a tartozásigazolást az adóstól (munkavállalótól) bekérni és a végrehajtást folytatni.

Hibásan jár el tehát az a munkáltató, aki az új dolgozójától nem kéri az előző munkahelyen kiadott igazolásokat, és ennek a hibának sajnos súlyos anyagi következményei is vannak, hiszen a munkáltató a letiltás összegéig készfizető kezesként felel.

Igyekezzünk kellő körültekintetéssel járni a letiltásokat illetően.

Cikkünket hamarosan folytatjuk e témában.

Szólj hozzá

praktikum jo tudni olvasoi kerdes