2017. jún 28.

Figyelem!

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Figyelem!

Könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók számviteli szolgáltatást végzők  figyelem

penzmosas.jpg

2017. június 16-án lép hatályba a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt. )

A Magyar Közlöny 75. számában kerül kihirdetésre.

A fenti törvény több helyen is változik, ezért összefoglaljuk a főbb változásokat.

  • Minden érintett szolgáltató egy belső szabályzattal rendelkezik. A változásokat ezen a szabályzaton át kell dolgozni, legkésőbb 2017. szeptember 30.  Arról, hogy az átdolgozás megtörtént értesíteni kell a felügyeleti hatóságot.
  • Azok a szolgáltatók, akik a törvény hatályba lépését követően kezdik meg tevékenységüket, a hatálybalépést követő 45. napon belül kell a belső szabályzatukat elkészíteni, és jóváhagyás céljából benyújtani a felügyeleti hatóságnak.
  • Kijelölt személy bejelentése:

 A tv.  „31. § (1). bekezdése szerint  A szolgáltató köteles kijelölni - a szervezet sajátosságától, különösen annak méretétől és a vezetői szintek számától függően - egy vagy több személyt (a továbbiakban: kijelölt személy), aki a szolgáltató vezetőjétől, foglalkoztatottjától és segítő családtagjától érkező bejelentést a pénzügyi információs egységnek haladéktalanul továbbítja. A kijelölt személy a szolgáltató vezetője, alkalmazottja vagy segítő családtagja lehet.

(2) A szolgáltató a kijelölt személy nevéről, beosztásáról, elérhetőségéről a tevékenysége megkezdésének időpontjától, valamint az ezekben bekövetkezett változásról a változástól számított öt munkanapon belül köteles tájékoztatni a pénzügyi információs egységet.

A szolgáltatók kötelezettségüknek a VPOP_KSZ17 elnevezésű elektronikus nyomtatvánnyal tehetnek eleget.

- A törvény hatályba lépése előtt működő vállalkozásoknak 30. napon belül kell eleget tenni

- A törvény hatályba lépését követően kezdő vállalkozások esetében pedig 5 munkanapon belül

  • Azok a szolgáltatók akik a korábbi 2007. évi CXXXVI. törvény alapján már korábban megtették a kijelölt személy bejelentését, azt most a fenti nyomtatványon meg kell ismételni. Az ismételt beküldéssel válaszüzenetként minden szolgáltató egy egyedi azonosító számot fog kapni.

 

 

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis