2017. sze 27.

A rehabilitációs hozzájárulás 2017. évi szabályai

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
A rehabilitációs hozzájárulás 2017. évi szabályai

Mi változott és mi maradt?

 

2017. 01. 01-től változott a rehabilitációs hozzájárulás mértéke, jelen cikkünkben e témát járjuk körül.

rehabilitacio.jpg

A rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozó szabályokat a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 22–24. §-ai tartalmazzák.

A törvény 23. §-ának értelmében, ha a munkaadó által foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (ezt nevezzük kötelező foglalkoztatási szintnek), akkor rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett.

A rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata.

A hivatkozott törvény 22. §-a pontos útmutatót ad arra vonatkozóan, hogy a megváltozott munkaképességű személynek kit lehet tekinteni.

Ennek megfelelően megváltozott munkaképességű személynek csak az a foglalkoztatott minősülhet:

a) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,

b) aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt,

c) akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy

d) aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül

és a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az a)-d) pontban meghatározottak vizsgálatához mindenképpen szükséges a munkaadónak a foglalkoztatott rehabilitációs minősítéséről megbizonyosodni, és a dolgozót legalább 4 órában kell foglalkoztatnia.

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított minimálbér (alapbér) kötelező legkisebb összegének kilencszerese, azaz 127 500 forint * 9 = 1 147 500 Ft/fő/év. Ez 2016. decemberéig 964.500,- Ft/fő/év volt, vagyis az idei évtől a rehabilitációs hozzájárulás összege a minimálbér összegéhez igazodik. Így a 2018-ra tervezett minimálbér emelés a jövőben tovább emelheti a rehabilitációs hozzájárulás mértékét is.

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis