2018. jan 15.

Felkerült a NAV honlapjára a könyvviteli szolgáltatóknak készült belső szabályzat...

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Felkerült a NAV honlapjára a könyvviteli szolgáltatóknak készült belső szabályzat...

A hozzá tartozó tájékoztatót itt olvashatják. A tájékoztató adatlapot mindenkinek a az átdolgozást követően  időben be kell küldeni elektronikusan. ( Az eredeti határidő szeptember 30. volt)

Amennyiben egy számviteli szolgáltató, könyvelést, és adótanácsadást is végez, akkor külön-külön szabályzattal kell rendelkeznie, és mindegyikről be is kell küldeni.

nav_tajekoztato.jpg

TÁJÉKOZTATÓ

 a Pmt. és a Kit. hatálybalépésekor (2017. június 26.) működő
könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző,
valamint az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatók
által elkészítendő belső szabályzat kialakításához

 Tisztelt Szolgáltatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 65. § (1) bekezdése, továbbá az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) 3. § (4) bekezdése alapján a törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltatók kötelesek belső szabályzatot készíteni.

A Kit. hivatkozott rendelkezései szerint összeállítandó belső szabályzat a Pmt. szerint elkészítendő belső szabályzat részét képezheti. A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a fenti törvények rendelkezései alapján ajánlásként a felügyelete alá tartozó szolgáltatók tekintetében elkészítette szolgáltató típusonként az egységes belső szabályzatokat.

A Pmt. és a Kit. hatálybalépésekor (2017. június 26.) működő szolgáltatóknak nem kell megküldeni a szabályzatokat a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda részére, azonban a Pmt. 80. § (1) alapján arról a tényről, hogy a belső szabályzat átdolgozása megtörtént a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodát tájékoztatni szükséges.

Az átdolgozás megtörténtére vonatkozó tájékoztató adatlap valamint az átdolgozáshoz segítséget nyújtó típusszabályzatok elérhetősége a következő:

https://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg

A tájékoztató adatlap az alábbi linken keresztül küldhető be:

E-papír szolgáltatás keretében elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szolgáltató esetében a https://epapir.gov.hu/Témacsoport/Pénzmosás/Címzett/NAV/KözpontiIrányítás/Tájékoztatás Nem E-papír szolgáltatás keretében e-mail útján: fiu_felugyelet@nav.gov.hu  

  

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda

 

                                                                                                                                                            

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis