2018. jan 22.

Adótörvény változások 2018 – 2. rész

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Adótörvény változások 2018 – 2. rész

Személyi jövedelemadó

Folytatjuk cikksorozatunkat a 2018. évi adótörvény változásokról, ebben a cikkben a személyi jövedelemadó törvény idei évi változásait, módosításait vesszük sorra.

adotorvenyvaltozas.jpg

2018-tól az adózás rendjének jogszabályi környezete teljesen megújult. Ennek eredményképp számos rendelkezés a „régi” Art-ból átkerült az anyagi jogszabályba, így pl. a személyi jövedelemadó egyes eljárási kérdései is átkerültek az Szja törvénybe. 2018. januártól pl. az Szja törvény két új melléklettel „bővült”, a 7. számú melléklet tartalmazza a külföldi magánszemélyek adózásának szabályait, míg a 8. számú melléklet az átalányadózás, ill. a tételes átalányadózás rendjét tartalmazza. Mindezeken túl, átkerültek az Szja törvénye a pl. a bevallási tervezettel kapcsolatos rendelkezések és az adókülönbözettel kapcsolatos rendelkezések.

A további változások az alábbiak:

Mobilitási célú lakhatási támogatás:

Több ponton kedvezően változnak az adómentesen nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás szabályai:

  • Emelkedik az adómentes összeg határa
  • Határozott idejű munkaviszonnyal rendelkezők is kaphatnak ilyen támogatást
  • Munkavállaló tulajdonában lévő lakással kapcsolatos változás: eddigi rendelkezés szerint a törvény kizárta azokat a munkavállalókat a támogatásból, akik a munkaviszony kezdetét megelőző 12 hónapban és a támogatás időpontjában rendelkeztek lakás tulajdonjogával, vagy haszonélvezeti jogával a munkavégzés helyén. A módosításnak megfelelően ezen munkavállalók már nem esnek ki a támogatásból amennyiben rendelkeznek lakással, de a tulajdonjog mértéke kevesebb mint 50%, vagy a lakás haszonélvezeti joggal terhelt.
  • Lakóhely fogalmának pontosítása: a korábbi szöveg az „állandó lakóhely”-et tekintette irányadónak, a törvény jelenlegi megfogalmazása viszont már „lakóhely”-et említ, vagyis lakóhely alatt a lakcímnyilvántartásban szereplő lakóhely értendő.
  • Munkaerő-kölcsönzőkre vonatkozó rendelkezések: a szabályozás egyértelműsíti, hogy a munkaerőt kölcsönbevevők is jogosultak ilyen támogatás nyújtására.

Fizető-vendéglátók tételes átalányadója:

2018. január 1-től kedvező változás, hogy a fizető-vendéglátó tevékenységet folytatók a tételes átalányadót jogosultak választani maximum három lakás vagy üdülő vonatkozásában. A fizetendő tételes adó mértéke szobánként 38.400,- Ft, egyéb fizetési kötelezettség a magánszemélyt nem terheli ezzel kapcsolatban.

Munkaerő-piaci járulék költségként történő elszámolása:

Az Szja törvény 11. számú melléklete rendelkezik az egyéni vállalkozók költségeinek elszámolásáról. E szerint a IV. fejezet 9. pontja alapján nem számolható el költségként a „a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény rendelkezései szerint nem megállapodás alapján fizetett saját nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási járulék, a magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint nem megállapodás alapján és nem kiegészítésként fizetett saját tagdíj”.

A törvény taxatív felsorolást tartalmaz a tekintetben, hogy mely tételek nem számolhatók el költségként, és ez a felsorolás a munkaerő-piaci járulékot nem tartalmazza, így ez eddig elszámolható költségnek minősül. A 2018-as változás értelmében viszont kizárja a munkaerő-piaci járulék költségként történő elszámolását.

Saját tulajdonú gépjárművekkel kapcsolatos változások:

A jogszabály módosításnak köszönhetően a saját tulajdonú gépjárművel esik egy tekintet alá a közeli hozzátartozó tulajdonát képező vagy pedig az általa zárt végű lízingbe vett jármű is. További változás, hogy a gépjármű tulajdonjogának igazolására nem kötelező a felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvény, hanem a jármű törzskönyve is elfogadható.

 

Cikksorozat korábbi része:

http://perfekt.blog.hu/2018/01/10/adotorveny_valtozasok_2018_januar_1_resz

Szólj hozzá

praktikum jo tudni fontos es aktualis