2018. feb 07.

Adótörvény változások 2018 – 4. rész

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Adótörvény változások 2018 – 4. rész

Társasági adó

Cikksorozatunk befejező részéhez értünk. Ebben a részben a társasági adótörvény 2018. évi módosításait vesszük sorra.

adotorvenyvaltozas.jpg

Összességében elmondható, hogy a társasági adóban nagy léptékű változás nem történt a korábbi évhez képest, inkább csak kisebb „finomításokon” ment keresztül a törvény. A módosításokat három témakör köré gyűjtöttem:

1. Bejelentett részesedés értékhatárának eltörlése
2. Bérlakás kedvezménye
3. Egyéb módosítások

És akkor a változásokról kicsit részletesebben:

1. Bejelentett részesedés értékhatárának eltörlése

A Tao. tv. 4.§-ának 5. pontja határozza meg a bejelentett részesedés fogalmát. A bejelentett részesedéshez adóelőny akkor kapcsolódik, ha úgy szerzünk meg egy üzletrészt, hogy azt a későbbiekben értékesíteni kívánjuk. Ez esetben az üzletrész szerzését követő 75 napon belül bejelenthetjük a NAV felé, ez jogvesztő határidő, vagyis ha a bejelentés a szerzést követő 75 napon belül nem történt meg, már nem alkalmazható a Tao. törvény által biztosított előny az üzletrész értékesítésekor.

2018. január 1-jétől ezen üzletrész bejelentések esetében már a jogszabály nem fogalmaz meg korlátot a megszerzett részesedés mértékével kapcsolatban, tehát a korábbi 10%-os üzletrész mérték hatályon kívül került. Az értékhatár eltörlése a 2017. december 31-ét követő részesedésszerzésre vonatkozik.

2. Bérlakás kedvezménye

2018. január 1-jétől a társasági adóban az adóalap csökkentő tételek között találkozhatunk a munkavállalói bérlakások kedvezményével, a Tao. tv. 7.§ (1) bekezdésének kc) alpontjában. E szerint, amennyiben az adózó a munkavállalói számára ún. hosszú élettartamú szerkezetű épületet építtet munkavállalói bérlakás céljából úgy a bekerülési érték összegével, vagy a bekerülési érték növekedésének összegével az adózás előtti eredmény csökkenthető a beruházás vagy felújítás befejezésének adóévében.

Korlátozás e tekintetben a törvény 7.§-nak (30) bekezdése, amely kimondja, hogy az adóalap csökkentés abban az esetben érvényesíthető, ha az épület olyan munkavállalók elhelyezésére szolgál,

  • akik a munkáltatóval minimum 36 órás munkaszerződéssel rendelkeznek, ill. együtt lakó közeli hozzátartozók,
  • akiknek nincs a munkavégzés helyén lakóhelye,
  • vagy a lakóhelye és a munkavégzési hely között minimum 60 km távolság van, vagy pedig a tömegközlekedési eszközzel történő oda-visszautazás ideje meghaladja a 3 órát.

3. Egyéb módosítások

Az adózás rendjének idei évi változása érinti a Tao törvényt is, abban a tekintetben, hogy számos jogszabály az Art-ból átkerült a társasági adóba.

Így például a naptári évtől eltérő adózókra vonatkozó rendelkezések, az üzletvezetési hely áthelyezésének nyilvántartásokkal kapcsolatos kötelezettsége, az ingatlannal rendelkező társaságok szabályai, ill. a jövedelem-nyereség minimum kiegészítő nyomtatványára vonatkozó szabályok is a társasági adóban találhatók meg.

 

Cikksorozat korábbi részei:

http://perfekt.blog.hu/2018/01/10/adotorveny_valtozasok_2018_januar_1_resz

http://perfekt.blog.hu/2018/01/22/adotorveny_valtozasok_2018_januar_2_resz

http://perfekt.blog.hu/2018/01/29/adotorveny_valtozasok_2018_januar_3_resz

Szólj hozzá

praktikum jo tudni fontos es aktualis