2018. már 05.

2018. január 1-jétől kötelező az elektronikus kapcsolattartás

írta: Dr. Kothencz Éva
2018. január 1-jétől kötelező az elektronikus kapcsolattartás

2018. január 1-jétől kötelező az elektronikus kapcsolattartás
a közbeszerzési jogorvoslati ügyekben
a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásban

elektronikus_kapcsolattartas.jpg 2018. január 1-jével az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) váltotta fel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (a továbbiakban: Ket.). A közbeszerzési jogorvoslati ügyekben eljáró Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására az Ákr. szabályait kell alkalmazni a közbeszerzési törvényben (lásd: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; a továbbiakban úgy is mint: Kbt.), illetve a Kbt. felhatalmazásán alapuló végrehajtási rendeletekben foglalt sajátos rendelkezések figyelembe vételével.

Az Akr. hatályba lépésével egyidejűleg, 2018. január 1-jén lépett életbe a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény is, amely ugyancsak több ponton módosította a Kbt. szabályait. A módosítás következtében a Kbt. újonnan beépítésre került 145. § (1a) bekezdése értelmében a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban – főszabály szerint kötelező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton történő kapcsolattartás.

Az elektronikus kapcsolattartáshoz használatos elektronikus formanyomtatványok letölthetőek a Közbeszerzési Hatóság honlapjáról a www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag-kozlemenyei elérési útvonalon. Szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy külön űrlap áll rendelkezésre a jogorvoslati kérelem/hivatalbóli kezdeményezés benyújtására (lásd „Űrlap a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtandó jogorvoslati kérelem/kezdeményezés beterjesztéséhez”,) míg külön formanyomtatvány alkalmazandó olyan egyéb iratok előterjesztésére, mint a hiánypótlás, észrevétel, új meghatalmazás csatolása (lásd „Űrlap a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtandó egyéb iratok beterjesztéséhez”).

Megjegyzendő, hogy az említett elektronikus formanyomtatványok kizárólag az „Általános Nyomtatványkitöltő Program” (ÁNYK) (lásd: www.nav.gov.hu) segítségével tölthetők ki, amelyek a szükséges mellékletekkel együtt a Kbt. 145. § (7) bekezdése szerinti képviseletet ellátó személy ügyfélkapujáról ügyfélkapus bejelentkezés után küldhetők be a Döntőbizottsághoz.

(Jelen cikk „A Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatója a 2018. január 1. napján hatályba lépő jogszabályváltozásokról” írás felhasználásával készült)

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis