2018. okt 10.

Pénztárgép VS. Online számlaadat szolgáltatás

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Pénztárgép VS. Online számlaadat szolgáltatás

 Avagy ne duplázzuk az áfa-t!


Az áfa tv. 159.§-ának fő szabálya szerint az adóalanynak az általa teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról számlát kell kibocsátani. Az Áfa-törvény 166.§ (1) bekezdés alapján, ha az adóalany mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól, köteles nyugta kibocsátásáról gondoskodni.

Hogyan kezeljük ezt helyesen az online pénztárgép, illetve az online számla adatszolgáltatás rendszerében?

szazalek_2.jpg

Az áfa törvény fent említett rendelkezéseit figyelembe véve megállapítható, hogy a törvény az adózóra egyfajta bizonylat kiállítási kötelezettséget ír elő.

Azaz, a számla kibocsátási  kötelezettség alól az adóalany akkor mentesül, ha a vevő, nem adóalany és nem is jogi személy (jellemzően magánszemély, természetes személy) a vételárat készpénzzel a teljesítésig kifizeti, illetve a vételár nem éri el a 900 ezer forintot és a vevő nem kér számlát.

Amennyiben tehát az eladónak nem kell az ügyletről számlát kibocsátania, akkor nyugta kiadásáról kell gondoskodnia. Ha az eladó a tevékenysége alapján a 48/2013. (XI.15.) NGM 1. mellékletében felsoroltak alá esik, úgy ezt a nyugtaadási kötelezettségét kizárólag az adóhivatalhoz „bekötött”, ún. online pénztárgéppel teljesítheti.

Az Áfa-törvény előzőekben hivatkozott szabályaiból következően egy ügyletről egyféle bizonylatot: számlát vagy annak adása alóli mentesülés esetén nyugtát kell kibocsátani.

Tekintettel arra, hogy 2018. július 01-jétől kezdődően a 100.000,- Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó áfa összeg esetén az adózóknak minden esetben az általuk kibocsátott számlákról a NAV felé adatot kell szolgáltatni (függetlenül a számlakiállítás módjától, azaz számlázó program használata és kézi számlázás esetében is), amennyiben az adózó esetleg az összeget a pénztárgépbe beütötte, azaz a vásárlásról nyugtát állított ki, és ezt követően készít számlát is, úgy a NAV rendszerében az adatok duplán jelentkeznek.

Az online pénztárgép adatai azonnal továbbításra kerülnek, de mivel az adózónak a 100.000,- Ft-ot elérő számlákról pedig számlaadat-szolgáltatási kötelezettsége van, ezért ezt a számlát is a jogszabályban megadott módon és határidőn belül jelenteni kell az adóhivatal felé. Így előfordulhat a duplikáció, azaz ugyanarról a termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról kétszeres adatszolgáltatás a NAV felé.

Szólj hozzá

praktikum jo tudni