2018. dec 10.

Módosul a közbeszerzési törvény!

írta: Dr. Kothencz Éva
Módosul a közbeszerzési törvény!

A Parlament elfogadta a közbeszerzési törvény módosítására vonatkozó javaslatot

parlament_keret_1.png

Magyarország Kormánya 2018. november 6. napján törvényjavaslatot nyújtott be a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) módosításáról, amelyet a Parlament 2018. november 27-ei ülésnapján el is fogadott. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Módosító tv.) a Magyar Közlöny 2018. november 28-án megjelent, 187. számában kihirdetésre is került.

A Módosító tv. többszintű hatályba léptetéssel dolgozik; egyes rendelkezései a kihirdetést követő napon már hatályba is léptek, míg más előírások csak 2019. január 1-jével, illetve 2019. áprilisával lépnek hatályba.

A módosítás elsődleges célja a 2018. április 15-e óta kötelező elektronikus közbeszerzési rendszer szabályait tartalmazó végrehajtási rendelet, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályainak a Kbt.-be iktatása, integrálása. Ez egyfelől megkönnyíti a jogalkalmazók dolgát, másrészt a két jogszabály közötti összhang megteremtése révén egyértelművé válik a helyzet az alkalmazandó előírások tekintetében.

A módosítással érintett másik fontos, tartalmi kérdés a támogatásban részesített szervezetekre vonatkozó szabályok enyhítése. E körben lényegi változás, hogy a Kbt. 5. § (3) bekezdése szerinti támogatások esetében az egyházi jogi személyeknek juttatott támogatás mentesül a közbeszerzési kötelezettség alól. További könnyítés, hogy az 5. § (3) bekezdésének alkalmazását megalapozó támogatási összeghatár megemelésre került. A korábban irányadó negyvenmillió forintos támogatás helyett az építési beruházáshoz nyújtott támogatás csak akkor keletkeztet közbeszerzési kötelezettséget, ha a beszerzést legalább háromszázmillió forint összegben közvetlenül támogatja egy vagy több, a Kbt. 5 § (1) bekezdése szerinti szervezet. Szolgáltatás megrendelés vagy árubeszerzés esetén pedig legalább az adott beszerzésre irányadó uniós közbeszerzési értékhatárt elérő összegű támogatás alapozza meg a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

Megjegyezzük, hogy a Kbt. 5. § (2) bekezdésében szereplő támogatási szabályokat a Módosító tv. nem érintette, azok továbbra is vizsgálandóak a támogatásból megvalósuló beszerzések tekintetében.

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis