2019. máj 27.

Közbeszerzési adatszolgáltatási határidő

írta: Dr. Kothencz Éva
Közbeszerzési adatszolgáltatási határidő

2019. május 31-ig majusi_hatarido_kozbesz.jpg
éves statisztikai összegezést
kell készíteniük az ajánlatkérőknek

Évek óta fennálló, a közbeszerzési eljárások ajánlatkérőit terhelő kötelezettség részeként a kiíróknak 2019. május 31-éig számot kell adniuk a tárgyévet megelőző év közbeszerzési eljárásairól.

2019-ben sajátos helyzettel szembesülhettek az ajánlatkérők: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) április 1-jétől már nem tartalmazza a 43. §-ban az éves statisztikai összegezés közzétételére vonatkozó határidőt. Ennek hátterében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Mód.tv.) áll, amely 2019. április 1-jével hatályon kívül helyezte a szóban forgó előírást, mely rögzítette, hogy az ajánlatkérők a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban (a továbbiakban: KBA) kötelesek közzétenni az éves statisztikai összegezést. Ugyanakkor a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) 40. § (1) bekezdése változatlanul tartalmazza, hogy „az ajánlatkérő az éves közbeszerzéseiről az e rendeletben meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell közzétenni.” Az ajánlatkérők által alkalmazandó, kitöltendő mintákat az ún. klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában az MvM rendelet 17. melléklete, míg a Kbt. 6.-7. § szerint eljáró ajánlatkérők vonatkozásában az MvM rendelet 18. melléklete tartalmazza.

Kérdésként merül fel az is, hogy a 2018. évről készített éves statisztikai összegezéseket hol kell közzétenni. A Közbeszerzési Hatóság által a honlapján 2019. május 17-én publikált Elnöki Tájékoztató szerint (https://kozbeszerzes.hu/data/filer_public/64/ff/64ff753d-4b53-451c-b1cf-9ee21e0d2ceb/2018_evi_statisztikai_osszegezes_-_elnoki_tajekoztato.pdf) az elkészített statisztikai összegezéseket a Közbeszerzési Adatbázisba kell feltölteni.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy az éves statisztikai összegezés elkészítésére rendszeresített minták letölthetők a Közbeszerzési Hatóság honlapjáról (www.kozbeszerzes.hu) a Közbeszerzés A-Z /Hirdetmények menüpontból.

 

 

Amennyiben Ön is szívesen lenne hozzáértő a témában,
jelentkezzen
közbeszerzési referens képzésre.

Vagy vegyen részt 2019. június 11-én tartandó szakmai napunkon!

Szólj hozzá

praktikum jo tudni fontos es aktualis