2019. aug 12.

Közbeszerzési eljárásban odaítélt építési szerződés teljesítése során pótmunka megrendelésének szükségessége merült fel.

írta: Dr. Kothencz Éva
Közbeszerzési eljárásban odaítélt építési szerződés teljesítése során pótmunka megrendelésének szükségessége merült fel.


bloghoz_ep.jpegMi ilyen esetben a követendő eljárás? Le kell-e folytatnunk a felmerült munkára új eljárást? Kérdésünk megválaszolásához mindenek előtt érdemes tisztázni, hogy mit értünk pótmunka alatt, tekintettel arra, hogy e fogalmat a közbeszerzési törvény (közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; a továbbiakban: Kbt.) nem tartalmazza. 

 Pótmunka alatt a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény; a továbbiakban: Ptk.) 6:244. § (2) bekezdése értelmében az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát értjük. [Vö. a többletmunkával: ez a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munka, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg; Ptk. 6:244. § (1) bek.]Tehát a pótmunka elvégzésekor valamilyen, a szerződés megkötésekor nem látott, nem tervezett munka felmerüléséről van szó.

A Kbt. a 141. § körében tartalmazza a szerződésmódosítás esetköreit. Ennek kapcsán megjegyzésre kívánkozik, hogy a szerződésmódosítás esetei taxatív listát képeznek: ez azt jelenti, hogy kizárólag az itt felsorolt esetek valamelyikében foglalt feltételek teljeskörű fennállásakor kerülhet sor a szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatása nélküli módosítására.

Annak előre bocsátásával, hogy a szerződésmódosítás megalapozottságáról minden esetben kizárólag az eset valamennyi releváns körülményének ismeretében lehet dönteni, a 141. § két olyan szerződésmódosítási esetkört is tartalmaz, amelyek pótmunka megrendelése esetén szóba jöhetnek.

Az egyik a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti eset, amely a következő kritériumokat támasztja a szerződés módosíthatóságához:

  • a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
  • a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
  • az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Említett eset az eredeti szerződéses összeg legfeljebb 50%-áig teszi lehetővé a szerződés módosítását akkor, ha ún. előre nem látható körülmények teszik szükségesség a pótmunka elvégzését és a módosítás eredményképpen a szerződés alapvető jellege nem változik meg.

Más aspektusból közelít a szerződés módosításához az alábbiakban idézett esetkör – többek között a már megrendelt munkákkal való szoros összefüggésre alapoz –, de felmerülhet a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjának alkalmazhatósága is. Eszerint a szerződés abban az esetben módosítható, ha az eredeti szerződő féltől további építési munkák (…) beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása

  • nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és
  • az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna.

Az ellenérték növekedése ez esetben sem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Fentieket összegezve: a Kbt. lehetőséget biztosít arra, hogy a kivitelezés során felmerülő pótmunkák megrendelésére – meghatározott feltételek teljesülése esetén – rugalmas rend szerint kerüljön sor.

 

Amennyiben Ön is szívesen lenne hozzáértő a témában,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

dontson-idoben---ujsagos-2019-_-homokora-beszarato-banner_900x119_2019-08-06.jpg

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis