2019. sze 13.

2019. szeptember 30.: Az éves informatikai beszerzési terv elkészítésének határideje

írta: Dr. Kothencz Éva
2019. szeptember 30.: Az éves informatikai beszerzési terv elkészítésének határideje

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzés keretében történő lebonyolításáról rendelkezik a Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek tekintetében.

pexels-photo-990819.jpeg

A Digitális Kormányzati Ügynökség (a továbbiakban: DKÜ) felelős a Korm. rendeletben foglalt feladatok végrehajtásáért, így – többek között – központi beszerző szervezetként – a rendeletben meghatározott keretek között – az érintett szervezetek javára eljárva lefolytatja az érintett szerveknek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti informatikai beszerzéseit.

A Korm. rendelet 7. § a) pontja értelmében a rendelet hatálya alá tartozó szervezet köteles a DKÜ részére az éves informatikai beszerzési tervét és az éves informatikai fejlesztési tervét a tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig megküldeni –meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve –, a DKÜ által működtetett Portálon keresztül.

És hogy kiket terhel az éves informatikai beszerzési terv elkészítésének kötelezettsége?  A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése rendezi a személyi hatály kérdését. Eszerint informatikai beszerzéseik során a Korm. rendelet előírásai szerint az alábbi szervezetek:

  1. a) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, a Miniszterelnöki Kormányiroda,
  2. b) az a) pontban szabályozott költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szerv vagy intézmény,
  3. c) a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány,
  4. d) a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével azon gazdasági társaság, amelyben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol,
  5. e) az a)-d) pontokba nem tartozó olyan szervezet, amely a központosított közbeszerzési rendszerhez csatlakozást önként vállalja.

Tisztelt Olvasóink a terv elkészítéséről és feltöltésének technikai kérdéseiről bővebben a DKÜ honlapján olvashatnak.(https://dkuzrt.hu/728/kozelgo-hatarido-2020-evi-informatikai-beszerzesi-terv-es-informatikai-fejlesztesi-terv-feltoltese/)

 

 Amennyiben Ön is szívesen lenne hozzáértő a témában,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

dontson-idoben---ujsagos-2019-_-homokora-beszarato-banner_900x119_2019-09-11.jpg

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis