2020. jan 22.

Számviteli törvény 2020. évi változásai

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Számviteli törvény 2020. évi változásai

 Értékcsökkenés elszámolásának változása. Projektelszámolás bevezetése.

Egyösszegű elszámolás kis értékű eszközök után: Sztv. 80 § (2).bek.

Business expert analyzing reports and counting expenses Free Photo-  A TAO törvény változása után a számviteli törvény is megváltoztatta az egy összegben elszámolható értékcsökkenés összeghatárát. A vállalkozó döntése alapján a sztv. 80. §. (2) bekezdése értelmében a 200 ezer Ft. alatti eszközök értékcsökkenése egy összegben is elszámolhatóvá válik 2020. január 1-től.

  • - Kérdésként merülhet fel, hogy mely eszközökre vonatkozik az ilyen irányú elszámolás lehetősége: A törvény értelmében a 2020 január 1-jén vagy az azt követően használatba vett kis értékű eszközökre lehet alkalmazni.

Bevételek elszámolási szabályának változása:  

A valóság és az óvatosság elve sokszor bizonytalanságot okozott pl. a két vagy több évet érintő elszámolások esetében.

  • Ezért a több üzleti évet érintő, és egymással szoros kapcsolatban álló szerződések esetében ( projektszerződések) az aktív és passzív időbeli elhatárolás alkalmazásával összhangba hozza az egyes üzleti években az árbevétel elszámolását, és a kapcsolódó költségek és ráfordítások elszámolását a ténylegesen teljesített ügyletek esetében függetlenül a számlázástól.

Új fogalmi meghatározás: a szerződés elszámolás egysége.

  • A módosítás értelmében a szerződés elszámolási egységének a teljesitésével arányosan kell elszámolási a nettó árbevételt és az adott teljesítési fokhoz felmerült költségeket és ráfordításokat.
  • Az elszámolási szabályok bevezetésével a több éves szerződések esetében az üzleti években (amennyiben a feltételek és a körülmények változatlanok) azonos lesz az árbevétel arányos nyereség.
  • A törvény meghatározza a teljesítési fok fogalmát is: teljesítési foknak a ténylegesen elvégzett szerződéses munkáknak a szerződés szerint elvégzendő összes munkához viszonyított arányát kell kifejeznie.
  • A teljesítési fok meghatározásának többféle módszer közül lehet választani, hiszen függ a szerződésektől, a munka végzés jellegétől, valamint a választást a számviteli politikában is meg kell jeleníteni.
  • Mivel a mérleg fordulónapján a teljesítési foknak megfelelően került az árbevétel elszámolásra,így a beszámolóban befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás, félkész, vagy késztermék nem mutatható ki.
  • Az elszámolási mód alkalmazását a 2020. évben induló üzleti évről készült beszámolóra kell alkalmazni. Az átmenet i szabály értelmében lehetőség van már a 2019-ben induló üzleti évről készült beszámolóra is lehet alkalmazni.

Céltartalék képzés változása: SZTV. 41 § (1) bek.

  • Az (1) bekezdés kiegészül, hogy a már megkötött hátrányos szerződésekből eredő jövőbeni veszteségre céltartalék képzési kötelezettségek ír elő.
  • Hátrányosnak kell tekinteni azokat a szerződéseket, amelyek nagy valószínűséggel veszteséget fok okozni, vagy olyan szerződés, amely hátrányos jogkövetkezmények nélkül nem mondható fel. A szerződések esetében azt kell megbecsülni hogy várhatóan mennyi veszteség keletkezik.

Természetesen a számviteli törvények változását a számviteli politikában is át kell vezetni.

 

Amennyiben Ön is szívesen lenne hozzáértő a témában,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

budapest_varosi_ajanlat_arstop_5.jpg

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis