2020. jan 28.

Ismét változott a Munka Törvénykönyve

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Ismét változott a Munka Törvénykönyve

Az újabb családvédelmi akciótervhez kapcsolódó törvénymódosítások[1] keretében ismételten változott a Munka törvénykönyve (2012. évi I. tv[2].) is érintették. A cikk keretében a legszélesebb kört érintő módosításokat ismertetjük.

lawyer-tools_23-2148172280.jpg

Hosszabb időre vehetik igénybe a gyermekesek a részmunkaidős foglalkoztatást

A munkáltató az Mt. 61. § (3) bekezdése szerint a munkavállaló ajánlatára (kezdeményezésére eddig a gyermek négyéves koráig, három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek ötéves koráig volt köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartalmú részmunkaidőre módosítani. A módosítás alapján három helyett négyéves, három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetében a gyermek hatéves koráig vehető igénybe a munkavállaló döntése alapján a részmunkaidős foglalkoztatás. A gyermekneveléssel kapcsolatos legtöbb kedvezményhez hasonlóan a részmunkaidős foglalkoztatást az apa vagy az anya egyaránt igényelheti. A munkáltató a munkaszerződés ilyen okból történő módosítását nem tagadhatja meg.


Az önként vállalt hosszabb napi munkaidőre vonatkozó megállapodás felmondása miatt nem érheti hátrány a munkavállalót

A készenléti jellegű munkakörökben, illetve ha a munkavállaló a munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója lehetőség van megállapodással a teljes napi munkaidő legfeljebb 12 órára növelésére. Az Mt. 99. § (3) bekezdése kimondja, hogy ezekben az esetekben a felek írásbeli megállapodása alapján -a munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje legfeljebb huszonnégy óra, heti munkaideje legfeljebb hetvenkét óra. Az írásbeli megállapodást a munkavállaló a naptári hónap utolsó napjára, munkaidőkeret elrendelése esetén a munkaidőkeret utolsó napjára tizenöt napos határidővel felmondhatja. A módosítás most azt is rögzíti a túlmunkára vonatkozó hasonló jellegű megállapodásokhoz hasonlóan, hogy a  megállapodás felmondása esetén a munkavállalót jogellenesen hátrány nem érheti.

 

A nagyszülői GYED-et igénybe vevőnek is jár a fizetés nélküli szabadság.

Az Mt. 128. §-a kiegészült azzal a rendelkezéssel, hogy a munkavállaló a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló a nagyszülői gyed (1997. évi LXXXIII. törvény 42/G. §-a szerinti gyermekgondozási díj) időtartamára fizetés nélküli szabadságra jogosult."

 

Mődosultak a versenytilalmi megállapodásra vonatkozó rendelkezések is.

Az Mt. 228.§ (1) bekezdése szerint a felek megállapodása alapján a munkavállaló - legfeljebb a munkaviszony megszűnését követő két évig - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné. Ezen kötelezettség teljesítéséért a munkáltató megfelelő ellenértéket fizet. Az ellenérték összegének meghatározásánál különösen arra kell tekintettel lenni, hogy a megállapodás milyen mértékben akadályozza a munkavállalót - elsősorban képzettségére és gyakorlatára tekintettel - újabb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésében. Az ellenérték a megállapodás tartamára nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada. Az ellenértékre vonatkozó szabályoktól a jövőben a felek megállapodása, illetve kollektív szerződés esetén is csak a munkavállalók javára lehet eltérni.

 

Módosultak a tanulmányi szerződésre vonatkozó rendelkezések is.

Az Mt. 229. § (1) bekezdésében szabályozott tanulmányi szerződést minden esetben írásba kell foglalni, e rendelkezéstől a felek megállapodása, illetve a kollektív szerződés sem térhet el.

 

Az Mt. 229.§ (1) bekezdése szerint a tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a munkavállaló pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn - de legfeljebb öt éven - keresztül munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg. A munkaviszonyban töltött idő számításánál - eltérő megállapodás hiányában – az Mt. 115. § (2) bekezdése megfelelően irányadó. E rendelkezéstől a felek megállapodása vagy a kollektív szerződés a jövőben csak a munkavállaló javára térhet el.

 

[1] 2019. évi CXXVI. törvény lásd.

[2] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200001.tv

 

Amennyiben Ön is szívesen lenne hozzáértő a témában,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

02m.jpg

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis