2020. feb 17.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás kiterjesztése a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásokra

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
A turizmusfejlesztési hozzájárulás kiterjesztése a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásokra

2020, január 1-jétől kibővült a kereskedelmi-szálláshely szolgáltatásokkal a turizmusfejlesztési hozzájárulás, azaz 2020. január 1-től az ellenérték fejében nyújtott, áfatörvény szerinti kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás után is meg kell fizetni a hozzájárulást.
Person Holding on Door Lever Inside Room 

Maga az adónem már 2018. január elsején bevezetésre került, azonban eddig az étkezőhelyi vendéglátásban a helyben készített étel – és nem alkoholtartalmú italokra vonatkozott, az eddigi szabályozásban a szálláshely-szolgáltatások nem szerepeltek.

Ez módosult 2020-tól, vagyis 2020. január 1-jétől az áfatörvény 3. számú melléklet II. részének 5. pontja szerinti kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás ellenérték fejében történő nyújtása is az adónem alá tartozik.

A hozzájárulás fizetésére kötelezettnek minősül minden olyan személy, vagy szervezet, amely saját nevében hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújt. 

Alapja a nyújtott szolgáltatás áfa nélküli ellenértéke, a hozzájárulás mértéke  4%, a hozzájárulást a 20TFEJLH nyomtatványon kell megállapítani az önadózás szabályai szerint.

Irányadó a bevallási időszak tekintetében az áfa bevallási időszak, azaz havi bevallók esetében a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig, negyedéves bevallásra kötelezett esetén a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, éves bevallásra kötelezett esetén a tárgyévet követő év február 25. napjáig kell bevallani és megfizetni.

Azon időszakról, amelyről a hozzájárulás fizetésére kötelezett személy áfabevallás benyújtására nem köteles, mert például áfában alanyi mentességben részesül, a hozzájárulás-köteles szolgáltatás után az áfatörvény szerinti teljesítési időpontot követő év február 25. napjáig kell a hozzájárulást bevallani és befizetni.

TURIZMUSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS

  1. § (1)Hozzájárulás-köteles az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. és 5. pontja szerinti szolgáltatás (a továbbiakban: hozzájárulás-köteles szolgáltatás) ellenérték fejében történő nyújtása.

(2) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet.

(3) A hozzájárulás alapja a hozzájárulás-köteles szolgáltatás általános forgalmi adó (a továbbiakban: Áfa) nélküli ellenértéke.

(4) A hozzájárulás mértéke 4%.

(5) A hozzájárulást azon hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás után kell az önadózás szabályai szerint megállapítani és a (6) bekezdés szerint bevallani, amelyről kiállított

  1. a) számlán, számviteli bizonylaton vagy ezek hiányában bármely más, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított okiraton feltüntetett teljesítési időpont vagy, ha a teljesítési időpontot nem tüntették fel, akkor a
  2. b) számla, számviteli bizonylat vagy a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított más okirat kiállításának időpontja a (6) bekezdés szerinti bevallási időszakra esik.

(6) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a bevallási kötelezettségét

  1. a) a rá irányadó Áfa bevallási időszak szerint, az Áfa bevallás benyújtására előírt határidőig,
  2. b) azon időszakról, amelyről Áfa bevallás benyújtására nem köteles, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás Áfa törvény szerinti teljesítési időpontját követő év február 25. napjáig

az e célra rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adó- és vámhatósághoz teljesíti.

(7) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulást a bevallás benyújtására előírt határnapig fizeti meg.

(8) A hozzájárulással kapcsolatos hatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. Az e §-ban nem szabályozott eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(9) A hozzájárulásból származó bevétel a központi költségvetés bevétele, amelynek megfelelő összeget a külön jogszabályban meghatározott turizmus fejlesztési feladatokra kell fordítani a központi költségvetés turisztikai célelőirányzata útján.

 

Amennyiben Ön is szívesen lenne hozzáértő a témában,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

02m.jpg

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis