2020. feb 20.

A veszteségelhatárolás szabálya egyéni vállalkozó által alapított egyszemélyes kft-ben

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
A veszteségelhatárolás szabálya egyéni vállalkozó által alapított egyszemélyes kft-ben

2019. július 10-től jelentősen módosult a 2009. évi CXV. törvény, amely az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szól.

Ennek megfelelően egy fontos szabályra hívjuk fel a figyelmüket a veszteségelhatárolással kapcsolatban.

man-sitting-down-and-using-his-laptop-374085.jpg

A fent említett időponttól kezdődően az egyéni vállalkozó korlátolt felelősségű társaságot alapíthat, amelyben az egyéni vállalkozón kívüli személy nem vehet részt.

Nézzük a törvény hivatkozott rendelkezését:

19/C. § (1) Az egyéni vállalkozó vállalkozói tevékenységének folytatására e törvény szerinti feltételekkel korlátolt felelősségű társaságot alapíthat. A korlátolt felelősségű társaság alapításában az egyéni vállalkozón kívül más személy nem vehet részt.

(2) Nem alapíthat korlátolt felelősségű társaságot a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó a szünetelés időtartama alatt.

(3) A korlátolt felelősségű társaság bejegyzését követő öt évig az alapító egyéni vállalkozó nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja, valamint nem létesíthet újabb egyéni vállalkozói jogviszonyt.

(4) A korlátolt felelősségű társaság előtársaságként nem működhet.

 

Fontos kiemelni, hogy az így alakult Kft.  a társasági adó alanyává válik, hiszen ezzel az alakulással a Kft. egy speciális sajátos formája jelenik meg. A későbbiekben, tehát mint társasági adóalany adóalapját már a Tao. szabályai szerint állapítja meg, azonban egy szabályra figyelemmel kell lenni.

A fent hivatkozott törvény 19/D. § 1) b) pontja szerint:

E törvény szerinti alapítást megelőzően az egyéni vállalkozó

  1. a) elvégzi az eszközök és kötelezettségek leltározását,
  2. b) meghatározza, hogy az egyéni vállalkozói minőségében szerzett, az egyéni vállalkozó adónyilvántartásában szereplő vagyontárgyak közül mely vagyontárgyak képezik az alapító egyéni vállalkozó vagyoni hozzájárulását és mely eszközöket és kötelezettségeket adja át az alapítandó korlátolt felelősségű társaságnak.

 

Az egyéni vállalkozó által alapított egyszemélyes Kft. jogosult a korábbiakban a Szja törvény által meghatározott veszteség-állománnyal csökkenteni a társasági adóalapját, természetesen a törvényben meghatározott korlátokat figyelembe véve, amely korlátokat a Tao. tv. 17. §-ában találhatunk.

Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozótól az alapításkor nem kerül át a Kft-be valamennyi eszköz, - vagyis nem kerül át az egyéni vállalkozó összes eszköze a Kft-be – akkor a veszteség továbbvitele a társasági adóba is csak az eszközértékkel arányosan áll fent.

Erről rendelkezik a Tao. tv, 16. § (5) bekezdése:

Az egyéni cég és az Evectv. 19/C. §-a szerint alapított korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban e bekezdésben együtt: társaság) az alapítónál a személyi jövedelemadóról szóló törvény előírása szerint az alapításig keletkezett, és addig fel nem használt elhatárolt veszteséggel a 17. §-ban foglaltak szerint csökkentheti adózás előtti eredményét. A társaság - ha az alapító nyilvántartásában feltüntetett összes eszköz nem kerül a társaság tulajdonába - az alapítónál nyilvántartott elhatárolt veszteségnek az átadott eszközöknek az összes eszköz értékéhez viszonyított arányos részére, minden esetben a nyilvántartott értékek alapján, két tizedesjegyre számítva alkalmazza a 17. § rendelkezéseit.

 

Amennyiben Ön is szívesen lenne hozzáértő a témában,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

02m.jpg

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis