2020. már 02.

Tavalyi év során mezőgazdasági gépbeszerzésre pályázatot nyújtottunk be. 2019 decemberében 71 millió forint támogatást kaptunk. Úgy tudjuk, tavaly decemberben módosult a közbeszerzési törvény.

írta: Dr. Kothencz Éva
Tavalyi év során mezőgazdasági gépbeszerzésre pályázatot nyújtottunk be. 2019 decemberében 71 millió forint támogatást kaptunk. Úgy tudjuk, tavaly decemberben módosult a közbeszerzési törvény.

Kérdésünk, hogy ez érinti-e az odaítélt támogatás felhasználását, ki kell írnunk rá közbeszerzési eljárást?

pexels-photo-175389.jpegInformációjuk helyes; 2019 végén valóban módosult a közbeszerzési törvény. Az Országgyűlés 2019 decemberében fogadta el a közbeszerzési törvény módosításáról szóló javaslatot. A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Módosító tv.) 2019. december 18-án került kihirdetésre. A Módosító tv. több lépcsőben hatályba lépő rendelkezései néhány nagyobb volumenű változtatás mellett számos gyakorlati jellegű kiigazítást, illetve pontosító szabályt tartalmaznak. A módosítás – többek között – érintette a támogatásból megvalósuló beszerzések szabályait is.

A Módosító tv. a kihirdetését követő naptól, 2019. december 19. napjától hatályon kívül helyezte a közbeszerzési törvény (közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; a továbbiakban: Kbt.) 5. § (3) bekezdését, amely nominálisan meghatározott összeghez kötötte – szolgáltatás megrendelés vagy árubeszerzés esetén legalább az adott beszerzésre irányadó uniós közbeszerzési értékhatárt elérő összegben, építési beruházás esetén legalább háromszázmillió forint összegben – a közbeszerzési kötelezettséget valamennyi beszerzési kategória esetén az egyébként Kbt. hatálya alá nem tartozó szervezetek esetében.

A Kbt. legutóbbi módosítása szakított azzal a sok éve tartó megközelítéssel, hogy az uniós értékhatár alatt a támogatásból megvalósuló beszerzések tárgyi hatályát az irányelvekhez képest tágabb körben, azoktól eltérően határozza meg. Jelenleg, lényegében az uniós irányelvek szerinti tárgykörben – ezek a Kbt. 1. melléklete szerinti mélyépítési tevékenységek, meghatározott funkciójú építési beruházások, illetve ezekhez kapcsolódó szolgáltatások – merül csak fel közbeszerzési kötelezettség a kizárólag a támogatásra tekintettel ajánlatkérővé váló szervezetek esetében.

A továbbiakban lássuk, hogy mely támogatott beszerzések és milyen összegű támogatás alapozza meg a Kbt. alkalmazását egy vállalkozás esetében.

A Kbt. 5. § (2) bekezdése értelmében a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet vagy személy, amelynek uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését többségi részben, uniós értékhatárokat el nem érő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését 75%-ot meghaladó mértékben az 5. § (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy közvetlenül támogatja, feltéve, hogy a beszerzés tárgya

a) olyan építési beruházás, amely az 1. melléklet szerinti mélyépítési tevékenységet foglal

magában;

b) olyan építési beruházás, amely kórház, sportlétesítmény, szabadidős és szórakoztató létesítmény, iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építési munkáit foglalja magában, vagy

c) olyan szolgáltatás megrendelése, amely az a) vagy a b) pont szerinti építési beruházáshoz

kapcsolódik.

Fenti szabályokból megállapítható, hogy jelenleg az árubeszerzéshez nyújtott támogatás nem alapoz meg közbeszerzési kötelezettséget.

A Módosító tv. 15. §-a hatályba lépésekor fennálló támogatási jogviszonyokról is rendelkezett. E szerint a Módosító tv. hatálybalépésekor fennálló támogatási jogviszonyok keretében még fel nem használt támogatás esetében nem kötelező közbeszerzési eljárás lefolytatása (azt az esetet kivéve, ha már közbeszerzési eljárás van folyamatban és a kirónak nincsen lehetősége visszalépni az eljárástól).

 

Amennyiben Ön is szívesen lenne hozzáértő a témában,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis