2020. már 23.

„Aki nem ismeri múltját, nem értheti a jelent, amely a jövőnek hordozója."

írta: Dr. Sztanó Imre
„Aki nem ismeri múltját, nem értheti a jelent, amely a jövőnek hordozója."

Ebben a rendkívüli időszakban is foglalkozni kell a beszámolási kötelezettség teljesítésével és a kapcsolódó zárlati feladatokkal. Nehéz pontosan felmérni, hogy hogyan is sikerül teljesíteni a kötelezettséget. Már csap 9-10 hét van a beszámolási kötelezettség teljesítéséig. De még nagyon sok feladatot kell megoldani. Melyek is ezek a feladatok?
object-old-timer-background-number_1150-1489.jpg

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153.§ (1) bekezdése szerint: A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni.

Abból kell kiindulni, hogy beszámolónak a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok változásáról megbízható és valós képet kell mutatnia. Tartalmaznia kell minden eszközt, a saját tőkét, a céltartalékot és minden kötelezettséget (figyelembe véve az időbeli elhatárolások tételeit is), továbbá az időszak bevételeit és ráfordításait, az adózott eredményt, valamint azokat az adatokat, szöveges indokolásokat, amelyek a vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének bemutatásához szükségesek. (18.§)

A beszámoló mindig a múltról szól. De miért is szükséges, hogy a múltbeli események hatásáról megbízható és valós információkat szolgáltasson a vállalkozás. Talán leginkább Tamási Árontól vett idézet adja meg erre a választ: „Aki nem ismeri múltját, nem értheti a jelent, amely a jövőnek hordozója."

A zárlati feladatok tartalmát a számviteli törvény határozza meg. A számviteli törvény 164.§ (1) bekezdése szerint: „ A könyvviteli zárlathoz az üzleti év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkák és a számlák technikai lezárása tartoznak.” Melyek ezek közül a legfontosabb feladatok:

  • Mérlegfordulónapi értékelések,
  • Értékvesztések és visszaírások elszámolása,
  • Terven felüli értékcsökkenés és visszaírásának elszámolása,
  • Devizás eszközök és kötelezettségek átértékelése,
  • Lekötött tartalék képzése, feloldása,
  • Behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként történő leírása, stb.

Alapelvként fogalmazható meg az, hogy a gazdasági események folyamatos rögzítése (azaz a könyvvezetés szakszerűsége), és a mindenre kiterjedő évvégi zárlati folyamattal elkészített beszámoló biztosíthatja a megbízható és valós összkép kialakítását a beszámolót felhasználók számára.

 

Amennyiben Ön is szívesen lenne hozzáértő a témában,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

02m.jpg

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis