2020. már 25.

Kontroll adatszolgáltatás - Hamarosan határidő

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Kontroll adatszolgáltatás - Hamarosan határidő

Ne feledkezzünk meg, hogy 2020. március 31-ig, azaz keddig kell teljesíteni a KATA partnereket érintő ún. kontroll adatszolgáltatást, melynek szabályait az alábbiakban mutatjuk be.

A 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról fontos adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az alábbiak szerint:

03_31_1_1.png13. § Az Art. szerinti adózó (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanyát) a tárgyévet követő év március 31-ig adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról, és a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, ha az meghaladja az 1 millió forintot. Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, melyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki.

A bevallás a 19K102-es nyomtatvány alatt érhető el, azokra, akikre a fent említett jogszabályhely adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő, adatot kell szolgáltatni a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról, illetve természetesen a naptári évben, azaz 2019-ben juttatott bevétel összegéről, amennyiben ez az összeg a 1 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja.

A naptári évben juttatott bevétel alatt azt az összeget kell érteni, amely a kisadózó alany bevételének minősül, és amelyeknek a kifizetése ténylegesen is megtörtént, tehát e tekintetben egyfajta „pénzforgalmi szemlélettel” találkozunk. Azon számlák összege, amelyet a partner számlázott, de a pénzügyi teljesítése elmaradt, nem történt meg 2019. december 31-ig, nem tartozik az adatszolgáltatás körébe.

Lényeges a pontos adatszolgáltatás, hiszen maga a kisadózó alany ugyanezen szempontok alapján már február 25-ig kötelezett volt a saját maga adatszolgáltatását teljesíteni, így összegeltérés esetén valószínűsíthető egy esetleges ellenőrzés.

Önmagában az 1 M Ft feletti kifizetésekről történt adatszolgáltatás nem jelent automatikus ellenőrzést, azonban, ha egyéb szempontok indokolják, felmerülhet az ellenőrzés kiválasztásának a lehetősége is.

 

 

Amennyiben Ön is szeretne szakképesítést szerezni,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis