2020. ápr 01.

Változott a pénzmosási törvény - I. rész

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Változott a pénzmosási törvény - I. rész

dollar-currency-money-us-dollar-47344.jpeg

A 2017. évi LIII. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései megváltoztak.

A változások több lépcsőben lépnek hatályba.

Összefoglaljuk azokat a változásokat, amely érinti a vállalkozásokat, és amely a számviteli szolgáltatókra vonatkozik.

A változások jó része pontosítást tartalmaz, valamint egyes összeghatárok módosultak.

Az általános hatályba lépés időpontja 2020. január 10.

A törvény hatálya is kiterjesztésre került:

a) hitelintézetre;

b) pénzügyi szolgáltatóra;

c) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre;

d) önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra;

e) nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végzőre;

f) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőre;

g) könyvvizsgálói tevékenységet végzőre;

h) könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzőre;

i) játékkaszinót, kártyatermet működtetőre vagy távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot, online kaszinójátékot szervezőre;

j) nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedőre;

k) árukereskedőre, amennyiben tevékenysége folytatása során hárommillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el;

l) ügyvédre, ügyvédi irodára, európai közösségi jogászra, európai közösségi jogászi irodára (a továbbiakban együtt: ügyvéd), kamarai jogtanácsosra, közjegyzőre;

m) bizalmi vagyonkezelőre;

n) virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóra;

o) letétkezelő pénztárca-szolgáltatóra;

p) kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltatóra olyan ügyletek vagy ügyletsorozatok vonatkozásában, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a hárommillió forintot;

q) kulturális javak (műalkotások, régiségek) tárolásával vagy kereskedelmével szabadkikötőkben foglalkozó vagy közvetítőként szabadkikötőkben eljáró szolgáltatóra olyan ügyletek vagy ügyletsorozatok vonatkozásában, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a hárommillió forintot; és

r) székhelyszolgáltatóra.

 

1.) Értelmező rendelkezések változása 3 §.

1. az ügyfélátvilágítás tekintetében dinamikus ügyfélátvilágítási szintekhez kell igazodni, amelyet minden szolgáltatónak ki kell dolgoznia

2. a kockázatos ügyfelek esetében, illetve azok esetében, amelyeket a szabályzatban meghatározunk, a pénzeszközök forrásának igazolását is be kell mutatni.

3. meghatározta a törvény, hogy azon alapítványok esetében, ahol nincs természetes személy tényleges tulajdonos, akkor az alapítvány képviseletében eljáró személyt kell azonosítani.

4. bizalmi vagyonkezelő esetében egyértelművé tették, hogy tényleges tulajdonos csak természetes személy lehet.

5. ha bárki összetett tevékenységet végez akkor a törvény hatálya alá csak a szoros értelembe vett tevékenységek esetében tartozik a törvény hatálya alá.

2.) Kiemelt közszereplő pontosítása: 4 §.

Nem volt eddig meghatározva a törvényben, hogy mikor számít valaki kiemelt közszereplőnek, csak az, hogy ha fontos közfeladatot lát el akkor annak minősül. Természetesen a közfeladatokat a törvény felsorolja, valamint a közeli hozzátartozókat is. Viszont rögzítésre került, hogy az ügyfélátvilágítási kötelezettség elvégzését megelőzően legalább egy éven belül látott el fontos közfeladatot, akkor kell kiemelt közszereplőnek minősíteni. Természetesen a szabályzatban ennél hosszabb időd is meg lehet adni.

  • 2020. január 10-től kiemelt közszereplőnek minősül a nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

3.) Felügyeletet ellátó szerv: 5 §.

  • nemesfémmel kereskedők
  • árukereskedők 
  • kulturális javak esetén a kereskedelmi hatóság
    • fenti ágazat esetén az összeghatár is változott három millió Ft. lett.

A cikk folytatásában az ügyfélátvilágítási kötelezettséggel és rendszerrel fogunk foglalkozni.

 

  nagy_banner_vegleges.jpg

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis