2020. ápr 14.

Még mindig a közbeszerzési törvény változásairól: 2020. február 1-től rövidebbek a tájékoztató hirdetmények megküldésére vonatkozó határidők

írta: Dr. Kothencz Éva
Még mindig a közbeszerzési törvény változásairól: 2020. február 1-től rövidebbek a tájékoztató hirdetmények megküldésére vonatkozó határidők

A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Módosító tv.) fontosabb változásait bemutató sorozatunkat a tájékoztató hirdetmények megküldésére vonatkozó határidőket érintő módosításokkal folytatjuk.

flat-lay-desktop-with-laptop-glasses_23-2148430803.jpg

 A nyilvánosság és átláthatóság alapelvi követelményének érvényre juttatása részeként a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a 37. §-ban sorolja fel a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben közzéteendő hirdetményeket. Az eredményközlő hirdetményekhez és a szerződések módosításáról szóló tájékoztatóhoz a jogszabály határidőt is kapcsol. A 2020. február 1-jét követően megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében az eljárás eredményéről szóló tájékoztatók esetében a szerződéskötést, ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról szóló döntést követő három munkanapja van az ajánlatkérőnek, a korábbi tíz munkanappal szemben a hirdetmények közzétételre való megküldésére. A szerződés módosításáról szóló hirdetményt az ajánlatkérőnek szerződés módosításától számított öt munkanapon belül kell megküldenie közzétételre. Az erre nyitva álló határidő eddig tizenöt munkanap volt. A változtatás indoka a törvénymódosításhoz kapcsolódó indokolás szerint részben az, hogy az elektronikus rendszerben már rendelkezésre állnak a hirdetmény kitöltéséhez szükséges adatok, másfelől az, hogy ily módon hamarabb rendelkezésre állhatnak a tájékoztatóból kinyert statisztikai adatok.

Kétségtelen tény, hogy a hirdetmény kitöltése gyors és a hirdetmény közzétételre megküldése adminisztratív kérdés, azonban az ajánlatkérők valójában nem is ezzel és itt veszítenek értékes időt.  Az ajánlatkérők – a szervezetnél kialakult szokások és a szervezet mérete függvényében – különböző gyakorlatokat követnek a szerződések aláírása tekintetében. A hirdetmény közzétételére nyitva álló, a szerződés megkötését, illetve módosítását – mindkét fél általi aláírását – követő rövid határidő tarthatósága érdekében ügyelni kell a szervezeten belüli megfelelő információáramlásra. Segítheti a rövid határidők betartását, ha például a szerződés aláírásáról kellő időben értesül a hirdetmény közzétételét intéző szervezeti egység ügyintézője. Mindemellett javasolható, hogy a felek nem együttes aláírása esetében, az aláírás mellett az aláírás dátuma is kerüljön feltüntetésre.

 

nagy_banner_vegleges.jpg

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis