2020. ápr 21.

A számviteli beszámoló elfogadása

írta: Dr. Sztanó Imre
A számviteli beszámoló elfogadása

Az Alaptörvény 53. cikke és a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény felhatalmazása alapján 2020. április 10-én megjelent a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet. A rendelet több olyan intézkedést tartalmaz, mely az érintett szervezetek működését befolyásolja. Így többek között a testületi ülések online lebonyolítását, vagy írásbeli egyeztetéssel történő megtarthatóságát.

businessman-working-laptop-doing-calculations_23-2148377750.jpg

Ha a jogi személy döntéshozó szerve vagy az egyszemélyes jogi személy tagja (alapítója, az alapítói jogok gyakorlására jogosult személy) a kijárási korlátozásra vonatkozó előírások betartása mellet sem akadályozott a döntéshozatalban, a döntéshozó szerv működésére vagy az egyszemélyi tag (alapító, az alapítói jogok gyakorlására jogosult személy) döntéshozatalára a hivatkozott rendeletben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

A jogi személy döntéshozó szervének

  • ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg, vagy
  • határozathozatalára - ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki - az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet,

akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem, vagy a rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik.

Ha a jogi személy létesítő okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályairól nem, vagy a rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik, ezeknek a szabályoknak a megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése jogosult.

Ha a jogi személyek létesítő okirata e lehetőségről nem (vagy a rendelettől eltérően) rendelkezik, úgy a következőket kell figyelembe venni:

Maximum 5 tagból álló jogi személyek

6-10 tagból álló jogi személyek

10 főt meghaladó taglétszámú jogi személye

  • Online módon tartandó ülés, vagy ülés tartása nélkül lehet határozathozatal, ha a határozatképesség előreláthatóan biztosítható
  • Online módon tartandó ülés, vagy ülés tartása nélkül lehet határozathozatal, ha a szavazatok többségével rendelkező tagok ezt kérik
  • Online módon tartandó ülés, vagy ülés tartása nélkül lehet határozathozatal, ha az ügyvezetés azt kezdeményezi

 

A rendelet figyelembe vételével az ügyvezetés állapítja meg a szabályokat, az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai alkalmazásokat, és ha a jogi személy ügyvezetése a tagokat (képviselőiket) személyesen nem ismeri, meg kell határozni a személyazonosság igazolásának módját. Természetesen a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető, és a határozat tervezetét közölni kell a taggal. A szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani. A tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése - több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma - és az arra adott szavazat.

A jogi személy felügyelőbizottsága tagjának és a jogi személy állandó könyvvizsgálójának tájékoztatására és a döntéshozó szerv ülésén való részvételére a tagokkal azonos módon kerül sor.

A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és a döntéshozó szerv hatáskörbe tartozó, azonban a jogi személy törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben – a rendeletben szabályozott feltételekkel, korlátokkal - a jogi személy ügyvezetése határoz. A rendelet felsorolja azokat a kérdéseket is, amelyekben az ügyvezetés nem dönthet!

A számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálata elvégezhető akkor is, ha beszámolóról a jogi személy ügyvezetése határoz. Ha a jogi személynél felügyelőbizottság működik, a jogi személy ügyvezetése a beszámolóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

Ha a jogi személy állandó könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik meg, - a rendeletben felsorolt kivételeket figyelembe véve - a megbízatás alapítói határozat vagy döntéshozó szervi határozat hiányában a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad, és az állandó könyvvizsgáló legkésőbb eddig az időpontig köteles feladatát ellátni. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának lejárta esetén a szükséges intézkedések meghozatalára a jogi személy ügyvezetése is jogosult.

 

Forrás:

102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről

 

Amennyiben Ön is szeretne szakképesítést szerezni,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

02m.jpg

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis