2020. máj 11.

A veszélyhelyzettel összefüggő beszerzések sajátos szabályai

írta: Dr. Kothencz Éva
A veszélyhelyzettel összefüggő beszerzések sajátos szabályai

A COVID-19-járvány az élet szinte valamennyi területén érezteti hatását. Nem jelentenek ez alól kivételt a közbeszerzések sem. Különösen igaz ez az egészségügyi beszerzések piacára. A veszélyhelyzettel szembeni védekezéssel összefüggésben rendkívüli mértékben megnövekedett egyes hasonló jellegű áruk és szolgáltatások iránti kereslet. Gondoljunk csak a védekezéshez szükséges védőfelszerelések beszerzésére: szájmaszkok, védőkesztyűk, fertőtlenítőszerek, orvostechnikai eszközök, lélegeztető gépek. Ezek nagy mennyiségben történő, közbeszerzési értékhatárokat elérő értékű beszerzésére klasszikusan a közbeszerzési szabályozás hatálya alá esik. Jóllehet, amint az uniós közbeszerzési irányelvek, úgy a hazai közbeszerzési törvény is (lásd a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; a továbbiakban: Kbt.) többféle lehetőséget biztosít a beszerzések gyors és rugalmas rend szerinti megvalósítására, jelen helyzetben az azonnali intézkedések szüksége sok esetben még a rövid eljárási határidők betartását sem teszi lehetővé.

futuristic-technology-searching-infection-cure_23-2148480540.jpg

Éppen ezért az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet vagy Veszélyhelyzeti rendelet] speciális szabályokat állapított meg a járványhelyzettel összefüggő beszerzések megvalósítására. A 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet 4. §-a a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzések szabályairól rendelkezik. Eszerint, a Kbt. szerinti ajánlatkérő jogosult a koronavírus elleni védekezéssel közvetlenül összefüggő vagy a védekezést irányító állami szervek, védekezést irányító csoportok hatékony működését szolgáló beszerzését (a továbbiakban: koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzés) a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagjának egyedi mentesítése alapján a közbeszerzési és beszerzési szabályoktól eltérő módon is megvalósítani. A speciális szabály lényege tehát: a kifejezetten, a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzés esetén az ajánlatkérő a Kbt. szabályaitól eltérően – adott esetben azok mellőzésével – valósíthatja meg a koronavírus elleni védekezéssel közvetlenül összefüggő beszerzéseit, feltéve, hogy a beszerzésre egyedi mentesítést kért és kapott a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagjától.

Az egyedi mentesítésre vonatkozó kérelemben az igényt előterjesztő szervezetnek igazolni kell tudnia az alábbiakat:

- a beszerzési igény a koronavírus elleni védekezéssel közvetlenül összefügg;

- részletesen indokolni kell a beszerzés szükségességét,

- a beszerzéssel kielégítendő védekezési célt,

- a beszerzéssel támogatott tevékenységeket, illetőleg személyi kört,

- az indoklásban ki kell térni a beszerzés esetleges elmaradásának várható következményeire.

Megjegyzendő, amennyiben az adott beszerzési igény a központosított közbeszerzés keretében kielégíthető, az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia ezt a lehetőséget. Másként szólva, a sajátos beszerzési rend a központosított közbeszerzési rendszer keretében történő beszerzés alól nem ad mentesítést.

Fontos hangsúlyozni továbbá, hogy a koronavírussal közvetlenül össze nem függő beszerzések vonatkozásában továbbra is az általános szabályok betartásával alapján kell az ajánlatkérőknek a közbeszerzéseiket megvalósítaniuk.

 fb_frissitett_tavolleti_kepzes_0428.png

 

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis