2020. máj 13.

Törlesztő részletek áthelyezése a fizetési moratórium alatt, a beszámolóban

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Törlesztő részletek áthelyezése a fizetési  moratórium alatt, a beszámolóban

A 47/2020. (III.18.) sz. Kormányrendelet a veszélyhelyzet fennállás időtartamára, illetve 2020. december 31-ig fizetési moratóriumot hirdetett.

A fenti fizetési moratórium vonatkozik az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és concept-economy-with-piggy-bank-calculator_23-2148525309.jpgkölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségére.

A szerződés teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták.

A fenti moratórium a 2020. március 18-án fennállott kötelezettségekre lehet alkalmazni.

Így kérdésként merülhet fel hogy a számviteli beszámolóban a hosszú lejáratú kötelezettségek között kimutatott és érintett hitelek, kölcsönök következő évi törlesztő részletet át kell-e helyezni a rövidlejáratú kötelezettségek közé.

 A Sztv. 43.§.  (3) Rövid lejáratú kötelezettség az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel, ideértve a hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztéseket is (ez utóbbiak összegét a kiegészítő mellékletben részletezni kell). A rövid lejáratú kötelezettségek közé tartozik általában a vevőtől kapott előleg, az áruszállításból és szolgáltatás teljesítésből származó kötelezettség, a váltótartozás, a fizetendő osztalék, részesedés, kamatozó részvény utáni kamat, valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettség.

A törvény idevonatkozó szakasza nem változott, ezért az áthelyezést továbbra is meg kell tenni a beszámolóban.

Természetesen a kiegészítő mellékletben közölni kell a moratóriumról meghozott, vagy meghozandó döntéseket, valamint ennek hatását is be kell mutatni, amennyiben az összege jelentős.

 fb_frissitett_tavolleti_kepzes_0428.png

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis