2020. máj 18.

Mit csináljunk a számlatömbökkel? Kidobjuk?

írta: Dr. Sztanó Imre
Mit csináljunk a számlatömbökkel? Kidobjuk?

2020. július 1-jétől az online számlajelentés kiterjesztésének első lépéseként- az általános forgalmi adó összegétől függetlenül – a belföldi adóalanyok közötti összes ügyletről adatot kell szolgáltatni. A módosított előírások a belföldi fordított adózás alá tartozó és/vagy általános forgalmi adó mentes ügyletekről számlát kiállítókra is vonatkoznak. A szabályozásnak azonnali, emberi beavatkozás nélküli adattovábbításának feltételeinek megteremtésével lehet eleget tenni. Természetesen nem kizárt a továbbiakban sem a kéziszámlázás, a számlatömbök használata, de ez esetben kézzel kell kiállítani a számlákat és ezeket is online kell jelenteni az adóhatóság részére. (Ha másért nem, úgy környezetvédelmi okok miatt meggondolandó a papír-, tintamenetes számlázás alkalmazása!)

entrepreneur-working-with-bills_1098-20001.jpg

Fontos szabály, hogy július 1-jétől az online adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésénél megszűnik a 100 000 forintos értékhatár! Arra is figyelemmel kell lenni, hogy adatot kell szolgáltatni az áthárított adót nem tartalmazó számlákról is. (Ez azt jelenti, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség az alanyi adómentességet választókra is vonatkozik!) Az adóalanynak - 2020. július 1-jétől – számlát kell kibocsátania a következő – egyébként tárgyi adómentes – tevékenységekről is. Ezek a következők:

  • az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó sérült- vagy betegápolás, amelyet humán-egészségügyi - ideértve természetgyógyászatot is - tevékenységet végző - ilyen minőségében – teljesít,
  • az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés, amelyet humán fogorvosi, fogtechnikusi tevékenységet végző - ilyen minőségében – teljesít,
  • a közös cél elérése érdekében együttműködő közösség (a továbbiakban: együttműködő közösség) által a közös cél elérésére nyújtott szolgáltatás az együttműködő közösség tagjának,
  • a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése,
  • a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, valamint
  • az egyéb oktatás körébe tartozó szolgáltatások nyújtása.

 

Arra is rá kell irányítani a figyelmet, hogy 2020. július 1-jétől a számlán kötelező szerepeltetni a vevő adószámát is!

 

Az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a teljesítést (előleg fizetés esetén a fizetendő adó megállapítását) követő nyolc napon belül kell gondoskodnia. (Az eddigi határidő 15 nap!) A Közösségen belüli termékértékesítés és a külföldön teljesülő fordított adózás alá eső szolgáltatásnyújtás esetén a teljesítés hónapját követő hónap 15. napjáig kell a számlát kibocsátani.

 

Amennyiben a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számlában vagy számlával egy tekintet alá eső okiratban az áthárított adó összege az 500 000 forintot eléri vagy meghaladja, az adóalany a számla kibocsátását követő naptári napon belül, egyéb esetben a kibocsátást követő négy naptári napon belül köteles adatot szolgáltatni. (A határidő jelenleg öt nap!)

 2020. július 1-jétől minden befogadott számlát – amely alapján az adóalany adólevonási joga érvényesíthető – a belföldi összesítő jelentésben szerepeltetni kell.

2021. január 1-jéről az adatszolgáltatási kötelezettség lényegében már valamennyi ügyletre kiterjed, beleértve azt is, ha a vevő magánszemély, illetve külföldön teljesül az értékesítés.

Az új szabályok ismerete alapvetően fontos, mert mind a számlakibocsátót, mind pedig a számlabefogadót jelentős összegű (egyéni vállalkozóknál számlánként 200 ezer forintig, mindenki másnál számlánként 500 ezer forintig terjedő) mulasztási bírsággal sújthatja az adóhatóság, ha nem – vagy nem megfelelően – tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének.

 

Nem kell tehát kidobni a számlatömböket, de azzal számolni kell, hogy a manuális számlázás, adatszolgáltatás jelentős munkaigényt jelent, vagyis keresni kell a racionálisabb megoldásokat.

 

fb_frissitett_tavolleti_kepzes_0428.png

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis