2020. jún 01.

Számvitel a koronavírus világjárvány idején

írta: Dr. Sztanó Imre
Számvitel a koronavírus világjárvány idején

Az utóbbi időben szakmai megbeszéléseken gyakran felvetődik az a kérdés, hogy a koronavírus világjárvány indukál-e valamilyen speciális számviteli elszámolást. Úgy ítélem meg, hogy külön szabályok alkotására nincs szükség, de néhány meglévő előírás alkalmazása aktuálissá válhat. A blogok között már korábban is írtam arról, hogy a számviteli beszámoló közzétételének határideje módosult. /140/2020, (IV.21.) Korm.rendelet/ Természetesen a beszámolóhoz kapcsolódó adóbevallások határideje is ennek megfelelően változott. A határidő mindkét esetben: 2020. szeptember 30. Kérdésként merül fel, hogy a határidő módosítása miatt szükséges-e módosítani a számviteli politikát, azaz módosítani a mérlegkészítés időpontját. Nem kell emiatt a számviteli politikát változtatni, de két lényeges kérdésre azért figyelemmel kell lenni. Előfordulhat (sőt talán a határidőmódosítás egyik oka is ez volt), hogy a számviteli politikában rögzített mérlegkészítés időpontját követően a vállalkozás gazdálkodása lényegesen változik (mert például elmarad a termelés, megváltoznak a szolgáltatási körülmények), ez esetben ezek hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. Ha ezek a hatások a beszámolási időszak (2019. üzleti év) adatait lényegesen befolyásolják, akkor felmerül a mérlegkészítés időpontjának korrigálása is.

 woman-mask-sitting-grass_1157-35263.jpg

A beszámoló elfogadásával összefüggésben még egy fontos kérdés felmerülhet, ez pedig az osztalék kérdése. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a 2013. évi V. törvény szerint az osztalék jóváhagyásáról kizárólag a beszámoló elfogadásakor lehet dönteni. Ez gyakorlati szempontból azt jelenti, hogy amennyiben a beszámoló valamilyen ok miatt csak később kerül elfogadásra, úgy az osztalék jóváhagyásáról szóló határozat határideje is csak ez lehet. Tehát ne felejtsük el, hogy osztalékról szóló döntést a tulajdonosok csak a számviteli beszámoló elfogadásakor hozhatnak, azaz üzleti évenként egyszer.

 

A hivatkozott kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerint a határidő módosítása a sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidőkre érvényesek - amennyiben azok a rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30. között esedékesek - 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.

 

A másik – a számvitelt érintő – kérdés a beszámoló elfogadása. A 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet részletesen tartalmazza a Ptk-tól eltérő új lehetőségeket. Az elfogadás szabályairól ugyancsak korábban megjelent már egy cikk. Arra azonban most is fel kell hívni a figyelmet, hogy az ügyvezetés által hozott – a számviteli beszámolóra vonatkozó – döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül rendkívüli közgyűlés/taggyűlésnek meg kell tárgyalnia.  Nyilvánvalóan a korábbi döntés itt megváltozhat. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket./5.§ (7) bekezdés/

 

Ugyancsak korábban már írtam a fejlesztési tartalékképzés új szabályairól is. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény új előírásait már a 2019-ben kezdődő adóévre is lehet alkalmazni.

 

Természetesen a megváltozott körülmények következtében néhány olyan számviteli szabály alkalmazása is előkerülhet, amely éppen a világjárvány hatása miatt szükséges. A vészhelyzet során vannak olyan tevékenységek (termelés vagy szolgáltatás), amelyek leálltak, de lehet, hogy újraindításuk hosszabb időszakot vesz igénybe. A meglévő kapacitások (főleg tárgyi eszközök) kihasználása csökkent, vagy előfordulhat, hogy a kapacitásra már nem is lesz szükség. Előfordulhatnak a vállalkozásoknál különböző átszervezések, az eddigi tevékenységek egy része kieshet, ugyanakkor új tevékenységek beindítása is szükségessé válhat. Nyilvánvalóan e kérdéseknek lehetnek számviteli összefüggései is. A következőkben majd ezekkel a kérdésekkel is foglalkozunk!

 

 fb_frissitett_tavolleti_kepzes_0428.png

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis