2020. jún 25.

A veszélyhelyzet megszűnésével érintett jogszabályi aktualitások a felnőttképzésben

írta: Perfekt Blog
A veszélyhelyzet megszűnésével érintett jogszabályi aktualitások a felnőttképzésben

105978992_2586210198147870_23510931762382603_o_1.jpgA Magyar Közlöny 20/144. számában megjelent a 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről.

A képzések szervezését érintő jogszabályi rendelkezések

A fent nevezett jogszabály értelmében felnőttképzésben távolléti képzés formájában kizárólag a veszélyhelyzet megszűnésének időpontjában folyamatban levő (vagyis a legkésőbb 2020. június 17-ig indított) képzések szervezhetők 2020. augusztus 31-ig.

A veszélyhelyzet megszűnését követően felnőttképzésben csak abban az esetben indítható képzés távoktatás formájában, ha azt jogszabály, illetve képzési program lehetővé teszi.

 

Tapasztalatunk alapján a Perfekt Zrt. képzési kínálatának részét képező képzések körében komoly igény mutatkozik az e-learning támogatással megvalósuló képzések iránt. Cégünk ezért meghatározott szakmák esetében a veszélyhelyzet elmúltával is lehetőséget biztosít a kényelmesebb, otthonról elsajátítható módszerrel való tanulás iránt nyitott felnőttek számára.

 

Az elmúlt hónapokban zajlott fejlesztési folyamat eredményeként hamarosan elérhetőek lesznek e-learning formában elvégezhető, oktatói konzultációkkal támogatott képzéseink (Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Bérügyintéző + Társadalombiztosítási ügyintéző). Erről rövidesen részletes tájékoztatást nyújtunk honlapunkon.

 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az OKJ-s képzések esetében utoljára 2020. december 31-én indítható képzési csoport, ezért időben hozzon megfelelő döntést.

 

A hivatkozott jogszabály kitér a komplex szakmai vizsgák szervezésére is.

 

  1. A veszélyhelyzetre tekintettel felfüggesztett szakmai vizsgák folytatása

A veszélyhelyzetre tekintettel felfüggesztett szakmai vizsgát a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig kell befejezni.

Vagyis a felfüggesztett vizsgák esetén a vizsgaszervezőnek a hátralevő vizsgarészek időpontját úgy kell megterveznie, hogy az utolsó vizsgarész is befejeződjön a veszélyhelyzet megszűnését (2020. június 18.) követő 60 napon belül.

 

  1. Hiányzás a veszélyhelyzet idején megszervezett vizsgáról

A szakmai vizsga befejezésére a pótlóvizsgának a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2019. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a szakmai vizsga esetében igazolt hiányzásnak kell tekinteni, ha a vizsgázó a veszélyhelyzetre hivatkozással nem jelent meg a szakmai vizsgán.

Vagyis abban az esetben, ha a vizsgázó a veszélyhelyzet ideje alatt megszervezett szakmai vizsgán a veszélyhelyzetre való hivatkozással nem jelent meg, a vizsgabizottság köteles elfogadni ezt igazolt hiányzásként, a vizsgázó pedig pótlóvizsgát tehet a későbbiekben.

 

  1. Javító- és pótlóvizsgákra vonatkozó egyéves szabály

A javító- és pótlóvizsga letételének lehetősége tekintetében meghatározott, a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró egyéves határidő 2020. október 31-ig meghosszabbodik.

Vagyis az a javító- vagy pótlóvizsgázó, akinek a veszélyhelyzet miatt nem volt lehetősége az első vizsgájától számítva egy éven belül sikeres vizsgát tenni, 2020. október 31-ig még megteheti ezt (az utolsó vizsgarész 2020. október 31. előtt legyen).

 

  1. 65. életévüket betöltött személyek

A képzésekben és szakmai vizsgákon való részvételt érintően a jogszabály nem tartalmaz korlátozó rendelkezést a 65. év feletti személyekre vonatkozóan. Így a veszélyhelyzet megszűnésével e korosztály számára is ismét lehetőség nyílt a képzésekben és a vizsgáztatásban történő részvételre.

 

Kérdés esetén forduljanak bizalommal képzési központjaink munkatársaihoz!

 

Budapest, 2020. június 25.

 

Perfekt Zrt.

Oktatási Igazgatóság

 

Amennyiben Ön is szeretne szakképesítést szerezni,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

fb_frissitett_tavolleti_kepzes_0428.png

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis